Memorie van Toelichting 2012

Toon pagina in menu

De Memorie van Toelichting geeft uitleg bij het wetvoorstel Aanbestedingswet 2012. De Aanbestedingswet is per 1 april 2013 in werking getreden. Vanaf 1 juli 2016 geldt de gewijzigde Aanbestedingswet.

Let op: De Memorie van Toelichting is een toelichting bij het oorspronkelijke wetsvoorstel, dit wetsvoorstel is nadien veranderd (nota van wijzigingen en amendementen Tweede kamer) zonder dat de Memorie van Toelichting is aangepast. Daardoor sluit de Memorie van Toelichting qua inhoud en qua nummering niet meer geheel aan bij de uiteindelijk aangenomen wet. 

Onderstaande Memorie van Toelichting is een toelichting op de wet voor 1 juli 2016.
De actuele wetgeving vindt u in het dossier Gewijzigde Aanbestedingswet 2012
Dossier: Gewijzigde Aanbestedingswet 2012

Document