Aanvullend beleid Aanbestedingswet 2012

Toon pagina in menu

Aanvullende beleidsmaatregelen zijn onder meer Beter Aanbesteden en klachtenafhandeling. Aanvullend beleid geeft richting aan de praktijk van aanbesteden en ondersteunen en stimuleren verdere professionalisering.

Aanvullende beleidsmaatregelen zijn:

  • Professionalisering opdrachtgevers (PIANOo)
  • Beter Aanbesteden
  • Advies Klachtafhandeling bij aanbesteden 
  • VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten en VNG model inkoop- en aanbestedingsbeleid 

Beter Aanbesteden

In 2018 is in het kader van het traject Beter Aanbesteden een actieagenda opgesteld. In de agenda hebben betrokken overheden en ondernemersorganisaties samen 23 verbeterpunten voor het aanbestedingsproces opgeschreven. De plannen zijn inmiddels uitgevoerd en aanbestedende diensten en ondernemers werken samen aan een vervolgtraject.

Klachtenafhandeling

Als aanvullend beleid is ook het Advies Klachtafhandeling bij aanbestedingen opgesteld. Het advies omvat de Standaard voor klachtafhandeling bij aanbestedende diensten en de instelling van de Commissie van Aanbestedingsexperts.

VNG inkoopvoorwaarden en beleid

De VNG heeft om gemeenten bij aanbesteden en inkopen te ondersteunen het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten en het VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid opgesteld.