Commissie Bedrijfsjuridisch Advies (CBA) adviezen

Toon pagina in menu

De Commissie Bedrijfsjuridisch Advies (CBA) bundelt bedrijfsjuridische expertise van departementen in één gezaghebbend bedrijfsjuridisch adviesorgaan binnen het Rijk. CBA adviseert gevraagd en ongevraagd de diverse rijksonderdelen zoals departementen en hun agentschappen over bedrijfsjuridische vraagstukken en in het bijzonder de aanbestedingsrechtelijke. Daarnaast is de CBA verantwoordelijk voor het onderhouden en ontwikkelen van de algemene Rijksinkoopvoorwaarden: ARIV, ARVODI en ARBIT met bijbehorende modelovereenkomsten.

Op deze pagina vindt u geanonimiseerde samenvattingen van CBA adviezen welke relevant worden geacht voor de aanbestedingspraktijk van aanbestedende diensten binnen en buiten het Rijk.

CBA-adviezen

  • CBA-adviezen 64a & 64b: overeenkomsten beëindigen of niet aangaan bij discriminatie op de arbeidsmarkt