Onderzoeken Aanbestedingswet en rechtspraak

Toon pagina in menu
Voorbeelden van onderzoeken met betrekking tot regelgeving zijn bijvoorbeeld onderzoeken die gericht zijn op de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012 en de implementatie van de nieuwe Europese richtlijnen. 
  • Rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk

  • Aanbestedingsrechtspraak in Nederland 2016 - 2018

  • Monitor Aanbestedingswet 2012

  • Evaluatie: Aanbestedingswet 2012

  • Rapportage Aanbestedingsrechtspraak 2012 en 2014

  • Onderzoek: Eerste ervaringen AW2012 - Doelen nieuwe aanbestedingswet worden nog niet behaald

  • Specialisatie gewenst? De behoefte aan gespecialiseerde rechtspraak binnen het Nederlandse bedrijfsleven

  • Lasteneffecten van de Gids Proportionaliteit