Onderzoeken naleving

Toon pagina in menu

Diverse rapportages over naleving van de regelgeving.

  • Jaarverslagen Europese Rekenkamer 2018

  • Jaarverslag(en) Europese Rekenkamer 2017

  • EU-trendrapport(en) Algemene Rekenkamer 2016

  • Onderzoek inbesteding scanwerkzaamheden Belastingdienst

  • Nalevingsmetingen Europees aanbesteden

  • Rapport Europees Aanbesteden