UEA-tool Europese Commissie (UEA-tool)

Toon pagina in menu

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is door de Europese Commissie als papieren versie gepubliceerd. Vervolgens heeft de Europese Commissie een webbased tool ontwikkeld om ondernemers te faciliteren bij het invullen, opslaan en verzenden van het UEA. PIANOo heeft een aantal aandachtspunten en tips over het gebruik van de tool op een rij gezet.

UEA-tool Europese Commissie  op ec.europa.eu

Tips en aandachtspunten gebruik tool

Aangevinkte uitsluitingsgronden

Deze tool is ontwikkeld voor procedures boven de aanbestedingsdrempel. De uitsluitingsgronden onder A en B zijn derhalve verplicht aangevinkt. Hier is vooralsnog geen afwijking mogelijk. In de door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ontwikkelde invulbare pdf is het mogelijk een onderscheid te maken met betrekking tot verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden boven en onder de drempel.

Nummer aankondiging

De online tool vraagt om het nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de EU. Aangezien dit nummer pas na publicatie van de aankondiging bekend is, kan dit niet worden ingevuld. Dit is geen probleem, mits de aanbesteding maar voldoende herkenbaar is.

Selectiecriteria in plaats van geschiktheidseisen (Deel IV)

De tool spreekt over selectiecriteria waar in de Aanbestedingswet 2012 over geschiktheidseisen wordt gesproken.

Onduidelijke Nederlandse vertaling

De Nederlandse vertaling is niet overal helemaal duidelijk, u kunt de tekst rechtsboven op Engels zetten om de juiste tekst te lezen.

Vraagstelling anders

De vraagstelling in de tool kan tot verwarring leiden. De UEA-tool stelt sommige vragen net omgekeerd ten opzichte van het standaardformulier voor het UEA, dat als bijlage 2 is opgenomen in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2016/7. De vraagstelling van het interactieve pdf-formulier komt overeen met bijlage 2 van de Uitvoeringsverordening.

Meer vragen dan Eigen verklaring

De ondernemer moet bij de UEA (zowel in de tool als de invulbare pdf) meer vragen beantwoorden dan in het voorheen geldende Nederlandse model Eigen Verklaring. Wees daarop bedacht.

Opslaan als .xml bestand en veranderingen

Als u het document in de tool heeft afgerond kan door op 'print' te klikken een overzicht verkregen worden van wat er is ingevuld. Door op 'opslaan' te klikken wordt het document opgeslagen als een xml.file op de eigen computer. Dit bestand is terug te vinden op de eigen computer doordat het eindigt op '.xml' en meestal automatisch onder de map Downloads wordt opgeslagen. U kunt het .xml bestand toevoegen aan een aanbestedingsdossier. Let op dat er na het opslaan van het overzicht door de aanbestedende dienst voor het uploaden naar bijvoorbeeld TenderNed geen enkele verandering aangebracht wordt in het .xml bestand. Een verandering in het opgeslagen .xml bestand kan ertoe leiden dat de ondernemer die het .xml bestand in de tool wil openen om zijn deel in te vullen, het bestand niet meer in de tool kan openen.

Openen door ondernemer

Een ondernemer opent een uitvraag van een aanbestedende dienst door in de tool op "importeer UEA" te klikken en de betreffende uitvraag te openen.

Meer informatie: Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)