Eisen aan inschrijving (offerte) en beoordeling inschrijving

Toon pagina in menu

Eisen aan de inschrijving, gunningscriteria en emvi/laagste prijs.

PIANOo heeft op basis van de belangrijkste jurisprudentie adviezen opgesteld waaraan aanbestedende diensten en speciale sector-bedrijven zich moeten houden bij het omgaan met de aanbestedingsregelgeving. Onderstaand de adviezen over eisen aan de inschrijving, gunningscriteria en emvi/laagste prijs.