Relativiteitsvereiste (week 24)

Bij besluit van 22 februari 2018 heeft de raad het bestemmingsplan "Schateiland" vastgesteld. Het plan voorziet in de verplaatsing van Camping Waterhout naar het Schateiland dat in de Noorderplassen ligt. Deze camping moet worden verplaatst vanwege de realisering van het Floriadeterrein en de verbreding van de A6. De VvE’s en anderen zijn twee VvE’s van appartementencomplexen die aan de overzijde van de Noorderplassen staan en de bewoners van deze appartementencomplexen. De VvE’s en anderen vrezen dat de voorziene camping hun woon- en leefklimaat ernstig zal aantasten. Verder vrezen zij dat de voorziene camping negatieve gevolgen zal hebben voor de natuur. Volgens de VvE’s en anderen heeft de raad hun bezwaren niet serieus genomen. Zij voelen zich niet gehoord door de raad. (Voorzieningenrechter Raad van State 30 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1742)

Financiële uitvoerbaarheid

De VvE’s en anderen betogen onder meer dat het plan niet uitvoerbaar is omdat niet wordt voldaan aan Europese regels over aanbesteding en staatsteun.

De VvE’s en anderen zijn geen concurrenten van de voorziene camping. Ook zijn zij niet onderworpen aan een heffing die integrerend deel uitmaakt van een steunmaatregel die in strijd is met de Europese regels over staatssteun. Gelet hierop strekken de Europese regels over aanbesteding en staatsteun waarop de VvE’s en anderen zich beroepen naar het oordeel van de voorzieningenrechter kennelijk niet ter bescherming van hun belangen. Een redelijke toepassing van artikel 8:69a van de Awb brengt met zich dat belanghebbenden die zich niet met succes kunnen beroepen op Europese regels over aanbesteding en staatssteun omdat die regels kennelijk niet strekken tot bescherming van hun belangen, zich evenmin op die regels kunnen beroepen ten behoeve van het betoog dat het plan niet uitvoerbaar is. Deze grond zal in de bodemprocedure daarom naar verwachting niet kunnen leiden tot vernietiging van het plan.

Beslissing

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wijst de verzoeken af.

(IBR, 13 juni 2018)

Lees voor nuancering de volledige uitspraak  op rechtspraak.nl