Rotonde Kruising N212 bij Wilnis

Om de verkeersveiligheid te verbeteren heeft de provincie Utrecht besloten op de kruising N212 met de Pastoor Kannelaan in Wilnis een rotonde aan te leggen. Eerder hebben op de kruising in ruim een week tijd drie aanrijdingen tussen auto's plaatsgevonden. Ook daarvoor hebben daar ernstige ongevallen plaatsgevonden waarbij fietsers waren betrokken. Het instrument dat is ingezet is het Ambitieweb. (oktober 2014)

Aan de hand van het Ambitieweb is gekeken welke duurzaamheidskansen er zijn in dit project.

De Aanpak

Per thema uit het ambitieweb is gebrainstormd welke oplossingen/ maatregelen mogelijk zijn. Tijdens deze sessie kwam naar voren dat heel veel zaken die bijdragen aan duurzaamheid als vanzelfsprekend worden ervaren.
Voorbeelden zijn:

  • Het toepassen van ledverlichting met een dimscenario
  • Zoveel mogelijk hergebruik van grond, funderingsmateriaal en asfalt realiseren
  • Doorstroming zoveel mogelijk faciliteren
  • Omleidingsroutes zo kort mogelijk houden qua afstand als duur
  • Waterafvoer in de berm ipv op de riolering
  • Eventueel te realiseren watergang voorzien van natuurvriendelijke oevers
  • Robuuste uitvoering van de rotonde zodat er minimaal onderhoud nodig is.
  • Gelijktijdig onderhoud aan aangrenzend wegvak waardoor efficiënter gewerkt kan worden.

Alle bedachte maatregelen worden uitgevoerd en zelfs meer. In overleg met de bewoners is er ook nog voor gekozen om op de rechtstanden van de rijbaan geluidsreducerend asfalt toe te passen, wat bijdraagt aan de leefbaarheid ter plaatse.

Voordelen van de Aanpak

De voordelen van het werken met de Aanpak zijn:

  • Het Ambitieweb helpt om een beeld te vormen wat als belangrijk wordt ervaren en focus aan te brengen;
  • Het integrale karakter van de Aanpak sluit naadloos aan op de integrale benadering van de provincie.