Zoeken

Verfijn zoekopdracht
 • Type: Standaard pagina | Gepubliceerd op: 05-03-2019 | Gewijzigd op: 05-03-2019

  Deze tool is een hulpmiddel voor publieke organisaties die in een aanbesteding voor bedrijfskleding de toepassing van gerecyclede materialen willen stimuleren en daarbij gebruik willen maken van het MVI-criterium 'Percentage gerecyclede vezels'. Dat MVI-criterium uit de productgroep Bedrijfskleding is te vinden is in de MVI-criteriatool. (februari 2019)

 • Bron: Smart-spp.eu   | Type: Document | Gepubliceerd op: 28-02-2017 | Gewijzigd op: 28-02-2017
  De Total Cost of Ownership (TCO) benadering is de methodiek die financiële afwegingen van een product gedurende de levenscyclus mogelijk maakt. Hiertoe wordt niet alleen gelet op initiële of aanschafkosten, maar ook op beheers- en onderhoudskosten en 'sloopkosten' en dergelijke. (juni 2011) 
 • Bron: Belastingdienst   | Type: Document | Gepubliceerd op: 06-08-2014 | Gewijzigd op: 26-11-2019

  Met de Superformule-tool kan snel en eenvoudig op basis van eigen voorkeuren voor kwaliteit en prijs een absoluut gunningsmodel worden gebouwd. (november 2019)

 • Bron: Belastingdienst   | Type: Document | Gepubliceerd op: 26-11-2019 | Gewijzigd op: 26-11-2019

  De Belastingdienst bepaalt sinds 2011 de wegingsfactoren met software gebaseerd op het Analytisch Hiërarchisch Proces (AHP). AHP is een breed toepasbaar beslissingshulpmiddel gebaseerd op paarsgewijze vergelijking van criteria. Het instrument omvat een toelichting inclusief gebruiksaanwijzing en een Excel werkblad. (juli 2019)

 • Bron: RIVM   | Type: Document | Gepubliceerd op: 24-01-2017 | Gewijzigd op: 24-01-2017

  Om inkopers bij overheidsorganisaties te helpen maatschappelijk verantwoord in te kopen, heeft het RIVM op een rij gezet welke 'tools' kunnen helpen om milieueffecten te duiden. De tools variëren sterk van opzet: sommige zijn bijvoorbeeld gericht op een specifieke productgroep (zoals gebouwen), andere juist op een bepaald milieuthema (zoals klimaatverandering of vermesting). Daarnaast kunnen ze kwalitatief, of juist kwantitatief zijn georiënteerd. Het RIVM heeft 13 tools geselecteerd die de brede variatie aan mogelijkheden weergeven en deze verder geanalyseerd. (januari 2017)

 • Type: Standaard pagina | Gepubliceerd op: 18-09-2018 | Gewijzigd op: 18-09-2018

  Deze Multifunctionele accommodatie (MFA) startup tool is een hulpmiddel bij het starten van een proces tot realisatie van een multifunctionele accommodatie. De tool is bedoeld voor projectleiders, voor toekomstige huurders/gebruikers van de accommodatie en andere belanghebbenden.

 • Type: Standaard pagina | Gepubliceerd op: 08-11-2017 | Gewijzigd op: 14-05-2018

  Het Europese project InnProBio heeft op 8 november 2017 een nieuwe online toolbox voor biobased inkopen in de publieke sector gelanceerd. De toolbox ondersteunt overheidsinkopers wanneer zij overwegen biobased alternatieven voor producten van fossiele oorsprong in te kopen. De toolbox bestaat uit een online database van biobased producten, praktijkvoorbeelden, inkoopinstrumenten en standaard bestekteksten. Hij is beschikbaar in vier talen: Nederlands, Engels, Duits en Pools. (november 2017)

 • Bron: Stop Kinderarbeid   | Type: Document | Gepubliceerd op: 10-04-2014 | Gewijzigd op: 23-04-2014

  Deze Toolkit 'Kinderarbeidvrij inkopen door overheidsinstanties' bevat tips, risicolanden en risicoproducten. De toolkit bevat richtlijnen over hoe overheden kunnen handelen, bijvoorbeeld bij het inkopen van bouwmaterialen, elektronica, kleding en koffie of thee. (april 2014)

 • Type: Standaard pagina | Gepubliceerd op: 06-06-2018 | Gewijzigd op: 18-04-2019

  De gratis MVI-zelfevaluatie tool biedt aanbestedende diensten inzicht in hun prestaties en vorderingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) en inspiratie voor toekomstige aanbestedingen. (januari 2019)

 • Type: Standaard pagina | Gepubliceerd op: 29-09-2017 | Gewijzigd op: 14-05-2018

  Toolkit voor het aanbesteden van toegankelijke ICT. Deze toolkit geeft informatie en ondersteuning bij het toegankelijk aanbesteden van ICT zodat het straks voor iedereen bruikbaar is, inclusief mensen met een handicap en senioren. Een goede aanbesteding zorgt voor goed opdrachtgeverschap en kan later veel tijd en geld schelen.