GWW contractvormen

Toon pagina in menu

De bouworganisatievorm is een belangrijke keuze, die aangeeft hoe de uit te voeren taken over de verschillende deelnemers aan het bouwproces worden verdeeld. Het is echter nog geen contract. Pas als er een keuze is gemaakt voor de bouworganisatievorm kunnen de vraagspecificatie en het contract worden opgesteld. Voor het opstellen van een contract kunt u kiezen voor een standaardcontractvorm of zelf unieke contracten per project opstellen. Standaardcontracten worden steeds vaker gebruikt. Op deze pagina wordt ingegaan op veel gebruikte contractvormen.

Contractvorm

Een contractvorm bepaalt de juridische vastlegging van de contractuele afspraken, die tussen die deelnemers worden gemaakt. De bouworganisatievorm beschrijft de wijze waarop de taken over de verschillende deelnemers aan het bouwproces worden verdeeld. In de praktijk wordt voor de contractvorm ook dezelfde naam gebruikt als voor de bouworganisatievorm.

Een publieke opdrachtgever kan een project op verschillende manieren benaderen. Er zijn verschillende bouworganisatievormen en er zijn standaard contractvormen van traditionele contracten tot uitgebreide geïntegreerde contracten. Daarnaast kan een opdrachtgever een uniek contract opstellen.

De aanbesteder kan zich bij zijn keuze voor een contractvorm het beste laten leiden door dezelfde overwegingen als bij de keuze van de bouworganisatievorm en de mate van vrijheid die hij, middels de vraagspecificaties, aan de markt wil bieden. De keuze voor een contractvorm met gestandaardiseerde contractvoorwaarden ligt sterk in het verlengde van de andere keuzes.

Meer informatie: Geintegreerde contractvormen

In het contract worden vaak de juridisch-administratieve, de procesvoorwaarden en de technische projectspecifieke voorwaarden onderscheiden. Zowel de juridisch-administratieve als de procesvoorwaarden kunnen voor een organisatie eenvoudig worden gestandaardiseerd. Dat geeft grote voordelen voor de eigen organisatie, maar ook voor de markt. De technische eisen zijn per definitie projectspecifiek. Vaak wordt er verwezen naar de technische richtlijnen en normen, die wel standaard zijn. 

Soorten contractvormen

In de GWW (grond-, weg- en waterbouw) wordt veelal gebruik gemaakt van een van de volgende contractvormen:

 • Design, Build, Finance & Maintain
  De opdrachtnemer is niet alleen verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van het project, maar ook voor de financiering en het totale onderhoud.
  Meer informatie: Design, Build, Finance & Maintain

 • Design, Build, Maintain
  De opdrachtnemer is niet alleen verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van het project, maar ook voor het totale onderhoud.
  Meer informatie: Design, Build, Maintain

 • Design & Construct
  De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het ontwerp van infrastructuur en de uitvoering van de aanleg daarvan.
  Meer informatie: Design & Construct

 • Engineering & Construct
  De opdrachtnemer voert werk uit met een minimaal aandeel detail-engineering (voornamelijk variabel onderhoud en aanleg met een kleine ontwerpcomponent).
  Meer informatie: Engineering & Construct

 • Prestatiecontracten
  De opdrachtnemer is gedurende enkele jaren verantwoordelijk voor het vaste onderhoud van een deel van het netwerk.
  Meer informatie: Prestatiecontracten

 • Traditionele contractvormen zoals de RAW (Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw)-systematiek
  Gestandaardiseerde vorm van voorschrijven van werken in de RAW-besteksystematiek, een stelsel juridische, administratieve en technische voorwaarden voor het samenstellen van contracten. Het CROW (kennisplatform grond-, weg- en waterbouw) actualiseert en beheert dit. Andere traditionele contractvormen die regelmatig worden gebruikt zijn Overeenkomst Met Open Posten (OMOP) en een Bouwteam.
  Meer informatie: Traditionele contractvormen

 • Hybride Contracten
  Dit is in de GWW doorgaans een combinatie van een RAW-bestek, voor de gedetailleerde uitvraag, met een aantal functionele eisen. Het is eigenlijk een RAW onder de bepalingen van UAV-GC (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen) . 
  Meer informatie: Hybride contractvormen

 • Raamovereenkomsten ingenieursdiensten
  Veel grotere opdrachtgevers sluiten raamovereenkomsten/samenwerkingsovereenkomsten af met (een groep van) ingenieursbureaus. Met de raamovereenkomstpartners kunnen nadere overeenkomsten worden afgesloten. Overeenkomsten met ingenieursbureaus komen voor in zowel de ontwerp, engineering als contractmangementfase (o.a. toetsen).
  Meer informatie: Contracten met ingenieursbureaus

Administratieve voorwaarden

Iedere contractvorm kent zijn eigen administratieve voorwaarden. De belangrijkste hierbij zijn de UAV en UAV-GC 2005. Internationaal wordt veel gebruik gemaakt van de FIDIC-boekjes waarin standaard contractvoorwaarden zijn vastgelegd.

Meer informatie: UAV en UAV-GC