Handreikingen sociaal domein

Toon pagina in menu

Diverse handreikingen en voorbeelddocumenten op het gebied van inkopen in het sociaal domein.

  • Modelbepalingen voor inkoop binnen Jeugdwet en Wmo

  • Handreiking quasi inbesteden in het sociaal domein

  • Handreiking Van beleid naar inkoop in de inburgering

  • Handreiking MKB-vriendelijk inkopen sociaal domein

  • Webinar terugkijken: Hoe voorkom je discussies over reële tarieven bij inkoop in het sociaal domein?

  • Kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop

  • Rekentool kostprijs Wmo: huishoudelijke hulp en individuele begeleiding

  • Inkoopsegmentatie Jeugdhulp en Wmo

  • Factsheet Wijkteams

  • Vindplaats Inkoop sociaal domein (platform)