Opdrachtwaarde en omvang bepalen voor sociaal domein opdrachten

Toon pagina in menu

Stel de opdrachtwaarde en omvang vast. Op opdrachtwaarde bepalen is moeilijk in het sociaal domein maar belangrijk. De geschatte opdrachtwaarde bepaalt namelijk of u Europees moet aanbesteden of dat u een nationale procedure kunt volgen.

Opdrachtwaarde

Opdrachtwaarde en aanbestedingsprocedures

Is de waarde van uw opdracht in het sociaal domein hoger dan 750.000,- dan bent u verplicht de opdracht Europees aan te besteden. U kunt een reguliere Europese aanbestedingsprocedures kiezen. Daarnaast is er voor SAS-diensten een vereenvoudigde en grotendeels door uzelf ingerichte aanbestedingsprocedure, de SAS-procedure.

Is de waarde van uw opdracht lager dan 750.000,- dan kunt u voor een nationale procedure kiezen. Natuurlijk kunt u ook vrijwillig voor een Europese procedure of de SAS-procedure kiezen.

Documenteer uw raming

Leg uw raming van de opdrachtwaarde vast in uw aanbestedingsdossier. Tijdens de aanbesteding is het mogelijk dat externe partijen uw motivatie opvragen. Zij willen dan weten waarom u voor een procedure heeft gekozen om zo te controleren of u wel de juiste procedure heeft gekozen.

Na afloop van het boekjaar zal uw accountant ook controleren of de juiste aanbestedingsprocedure is toegepast. Zij doen dit door naar de werkelijke uitgaven te kijken.

Wilt u zeker weten dat u onder een bepaald bedrag blijft? Dan kunt u een budgetplafond opnemen in uw aanbestedingsstukken.

Deze informatie opdrachtwaarde bepalen is specifiek voor het Sociaal Domein. Algemene informatie vindt u in het inkoopproces: Fase 1: Voorbereiden – Ramen van een opdracht.

Opdrachtomvang

U heeft een zekere vrijheid om de inhoud en omvang van een opdracht zelf te bepalen zodat u het beste resultaat bereikt. U kiest een strategie per in te kopen categorie. Zo kunt u opdrachten clusteren of juist meedere (deel)opdrachten in de markt zetten.

Vragen die u kunnen helpen bij het bepalen van uw strategie:

  • wat is de reikwijdte van de voorziening die moet worden bewerkstelligd?
  • wat is het aantal par­tijen waarmee of waarvoor moet worden gecontracteerd?
  • Hoe groot is de afname van de voorziening?
  • Heeft het voordeel om het contract onder te verdelen in deelcontracten?

Voorbeelden

U kunt er voor kiezen om bijvoorbeeld de categorie ‘hoog-specialistische jeugdhulp’ afzonderlijk in te kopen en uit te zonderen van de overkoepelende categorie ‘inkoop jeugdhulp’. U kunt ook een uitvraag in percelen onderverdelen.

U kunt per inkooppakket een andere strategie toe passen. U kunt bijvoorbeeld ‘het leveren van LVB 4-5, Gesloten Jeugdhulp, crisisbedden, Ambulante SpoedHulp en terreingebonden Jeugd-& Opvoedhulp’ combineren in één uitvraag, maar u kunt er ook voor kiezen om deze dienstverlening los van elkaar uit te vragen als dat zinvol is vanwege de eisen die u wilt kunnen stellen.

U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de totale opdracht voor jeugdhulp op te delen in 3 percelen (3 deelopdrachten): ambulante hulp voor jeugd met een beperking, (ambulante) jeugd-ggz en dyslexie.

Opdracht in percelen

Bent u opzoek naar aanbieders met een specifiek specialisme dan kunt u een opdracht in percelen splitsen. Zo krijgen de meer gespecialiseerde en vaak kleinere aanbieders een betere kans. Deze gespecialiseerde aanbieders zijn namelijk vaak niet instaat om in te schrijven op een grote opdracht.

De opdrachtwaarde voor een opdracht die in percelen is uitgezet is de totale waarde van alle percelen.

Voorbeeld

U koopt bijvoorbeeld als gemeente GGZ zorg in ter waarde van 900.000 euro en verdeelt deze opdracht in drie percelen, te weten: jeugd GGZ, geriatrische GGZ en reguliere GGZ, ieder perceel met een geraamde waarde van 300.000 euro.

Deze informatie over opdrachtomvang is specifiek voor het Sociaal Domein. Algemene informatie over dit onderwerp vindt u in het inkoopproces: Fase 1 Voorbereiden - Vormgeven van een opdracht.

Terug naar startpagina: Checklist inkoop in het sociale domein