aanbestedingswet

U heeft gekozen voor het trefwoord aanbestedingswet. Hieronder vindt u alle documenten en pagina’s van pianoo.nl die het gekozen trefwoord bevatten. Kijk ook in ons dossier Aanbestedingswet onder Regelgeving.

  • PIANOo-leergang Aanbestedingsrecht

  • Aanvullend beleid Aanbestedingswet 2012

  • Politie opnieuw in de fout bij aanbesteding?

  • Jaarverslagen Europese Rekenkamer 2018

  • Richtsnoeren Europese Commissie deelname inschrijvers derde landen aan EU-markt voor overheidsopdrachten

  • Aanbestedingsrechtspraak in Nederland 2016 - 2018

  • Rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk

  • Stappenplan socialer aanbesteden - handleiding voor gemeenten

  • Evaluatieformulier aanbesteding

  • Factsheet topinkomensnormering bij subsidies en aanbestedingen