Terugblik ISV Academie: op zoek naar het waarom - 13 juni 2019

Het programma van de laatste dag van de ISV Academie 2018 - 2019 stond in het teken van de afronding. Daarom is afgetrapt met een Kahoot quiz over de opgedane kennis en de toepassing van Internationale Sociale Voorwaarden (ISV). Op de quizvraag over hoeveel mensen er gedwongen werken zonder vrijheid om te gaan en staan waar zij willen zegt Liesbeth Unger, een van de trainers van de Internationale Sociale Voorwaarden Academie (ISV-A): “De schatting is 25 miljoen mensen maar waarschijnlijk is dit het topje van de ijsberg.” In de afgelopen 6 sessies hebben de deelnemers een uitgebreid programma doorlopen. In de ISV-A worden de eerste handvatten gegeven om ISV mee te nemen in aanbestedingen.

Ambassadeurs met kennis van ISV zijn nodig!

“Maar nu begint het echte werk pas”, zegt Loreen Quadvlieg van Conducto. “Om te zorgen dat de kennis up-to-date blijft en te kunnen blijven delen wordt er een LinkedIn groep gestart waarin de huidige deelnemers zitten, zij kunnen ook weer collega’s uitnodigen en zo de groep uitbreiden. Ook de nieuwe deelnemers die in september starten gaan in deze groep meedoen. Hiermee krijgen we een steeds grotere groep ambassadeurs voor dit onderwerp.”

“Wist je bijvoorbeeld dat een leefbaar loon geen fundamentele norm is van de ILO? Het recht op vakvereniging weer wel. Met een vakvereniging kun je die leefbare lonen wel weer afdwingen. Als je nou wilt checken wat een leefbaar loon is voor het land waar je producten vandaan komen kan je kijken op wageindicator.org. Dit neem je mee in je aanbesteding” tipt medetrainer Thea Smid.

LinkedIn groep  
Loonchecker  op wageindicator.org

Samenwerken in IMVO convenanten biedt kansen

Sprekers Olga van Leeuwen en Nicolai Bloem vertellen namens de SER over de IMVO convenanten en laten zien hoe de Rijksoverheid door middel van de IMVO convenanten de race to the bottom probeert om te vormen naar een race to the top. Het doel is gezamenlijk oplossingen vinden voor misstanden in de keten en binnen 3 tot 5 jaar substantiële veranderingen realiseren.

Een gemeenschappelijke behoefte van de deelnemers is inzicht te krijgen in welke initiatieven er nationaal en internationaal zijn waarbij er gestuurd wordt op naleving van mensenrechten en welke organisaties actief zijn bij de preventie van schendingen. “Als rode draad door deze initiatieven zijn de OESO richtlijnen lijdend” zegt Olga van Leeuwen.

Op dit moment zijn er 10 IMVO convenanten, het meest recente is het initiatief True Stone. In dit initiatief wordt de natuursteenleverancier gevraagd zijn keten in kaart te brengen, te laten zien welke risico’s er zijn en wat hij doet om deze risico’s aan te pakken. Momenteel lopen er al diverse pilots bij gemeenten om hier ervaring mee op te doen, bijvoorbeeld in Breda, Den Haag, Leusden, Groningen en Leiden. De lessen uit deze pilots worden vertaald in concrete criteria die overheden kunnen gebruiken bij hun inkoop. Meedoen aan dit IMVO convenant biedt kansen om samen met andere overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven te leren over het toepassen van de internationale sociale voorwaarden (ISV).

IMVO Initiatief TruStone  op imvoconvenanten.nl

CO2 neutraal, circulair en slaafvrij

Tijdens het tweede deel van de dag bespreken de deelnemers in een intervisie setting hun pilots. Wat ging er goed? Wat niet? Hoe heb je ISV een plaats gegeven in de aanbesteding? Bij een aanbesteding van slaafvrije labjassen met focus op zowel ISV als circulariteit gaat het gesprek over de productie van de grondstoffen. De risico’s in de katoenketen zijn bekend, weinig transparantie, slechte arbeidsomstandigheden. “We willen kiezen voor iets wat er niet is, namelijk CO2 neutraal, circulair en slaafvrij” zegt Leo van der Heijden van de Wageningen University & Research. “Gelukkig hebben wij als universiteit studenten die ons kunnen helpen met onderzoek. Dan kom je op spannende nieuwe producten zoals vezels uit tomaten of mest. Om meer invloed in de keten te krijgen gaan we samenwerken met verschillende universiteiten om gezamenlijk in te kopen om onze hefboom voor positieve verandering te vergroten. Samen met de markt gaan we kijken of we de katoen in onze labjassen kunnen vervangen door vezels met een lagere CO2 uitstoot en meer circulariteit. We maken het ons bewust moeilijk met deze keuze, maar die keuze komt wel voort uit het geloof dat het beter kan en moet.” De intervisie groep tipt: “zoek niet zelf naar de oplossingen maar laat de markt het werk doen. Zij weten wat er kan en hoe ze dat moeten organiseren.”

CPV codes in MVO Risicochecker geeft inzicht in risico’s in keten

Hoe kan je nou weten welke risico’s in jouw keten spelen? Daarom is Donna Stolwijk van MVO-Nederland aanwezig. De MVO Risicochecker is onlangs updatet. Inkopers kunnen nu op basis van cpv codes hun producten terugvinden. Het doel is om op een begrijpelijke en simpele manier risico’s inzichtelijk te maken. De thema’s die opgenomen zijn in de MVO Risicochecker zijn gebaseerd op de OESO Richtlijnen. Hiermee sluit de tool direct aan bij de toepassing van ISV binnen de Rijksoverheid.

MVO Risicochecker  op mvorisicochecker.nl

Nog niet uitgeleerd!

De dag is feestelijk afgesloten met de uitreiking van de certificaten voor het deelnemen aan de leergang. Het gezamenlijke gevoel van de deelnemers: we zijn nog lang niet klaar met het onderwerp en er valt nog genoeg te leren. Tijdens de volgende ISV-A zal er een netwerkdag worden georganiseerd waarbij de huidige deelnemers de toekomstige groep ontmoeten en er tips en ervaringen gewisseld worden.

Maak impact! ISV Academie 2019

Enthousiast geworden? In december 2019 start PIANOo met de tweede Internationale Sociale Voorwaarden Academie (ISV-A). In 7 dagdelen worden deelnemers opgeleid in het toepassen van internationale sociale voorwaarden en due diligence op inkoop- en aanbestedingsprocessen. De academie biedt nieuwe inzichten en praktische handvatten om invloed uit te kunnen oefenen op het verbeteren van sociale en arbeidsomstandigheden in de internationale keten. Het programma wordt gefinancierd door PIANOo.

Meer informatie: Internationale Sociale Voorwaarden Academie 2019-2020