Terugblik MVI Congres - 12 december 2019

Op 12 december 2019 organiseerden PIANOo en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) mede namens de ministeries van BZK, BZ, EZK en SZW het 4e Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) congres.

Banner MVI Congres 2019

Met MVI kunnen meters worden gemaakt in het versnellen van een aantal belangrijke maatschappelijke transities; onder meer naar een circulaire en klimaatneutrale economie en inclusieve samenleving. Met het MVI Congres jagen we het maatschappelijk verantwoord inkopen aan, zodat dit de nieuwe standaard wordt.

Het jaarlijkse congres biedt de mogelijkheid te netwerken, te leren van best practices en nieuwe kennis op te doen; een interessant en inspirerend programma voor overheidsprofessionals die betrokken zijn bij maatschappelijk verantwoord inkopen.

Programma

Het programma kende zowel in de ochtend als in de middag een ronde met masterclasses, werkateliers en gesprekstafels.

Na een korte opening van dagvoorzitter René Goverde (IenW) namen inspirerende sprekers, inhoudelijke sessies en praktische workshops ons mee in de wereld van maatschappelijk verantwoord inkopen. De presentaties van de workshops  kunt u downloaden op de website van Spitz Congres & Event.

Aan het eind van de dag werd de KoopWijsPrijs uitgereikt aan de Groninger Gemeenten en provincie Groningen.

Na de uitreiking sloot ‘creativiteit expert’ Karl Raats een inspirerend congres af.