Terugblik roadshows CO2-Prestatieladder voor overheden - oktober 2019

In oktober organiseerde SKAO in samenwerking met Klimaatverbond Nederland, UvW (Unie van Waterschappen), PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden, VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en IPO (Interprovinciaal Overleg) de roadshows ‘CO2-Prestatieladder voor overheden’. De 3 roadshows vonden plaats in provincie Groningen, Waterschapsbedrijf Limburg te Roermond en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) te Den Haag.

Met deze rondreizende informatiebijeenkomsten kregen overheden de kans om te vertellen over hun ervaringen met de CO2-Prestatieladder als CO2-managementsysteem en aanbestedingsinstrument voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Overheidsorganisaties die nog niet bekend zijn met de Ladder of overwegen om het duurzaamheidsinstrument toe te passen, konden op die manier vanuit de ervaringen van andere overheden leren. Zo wilde SKAO de organisaties informeren en aansporen om gebruik te maken van de CO2-Prestatieladder, waardoor de overheden hun voorbeeldrol in de transitie naar duurzaamheid kunnen nemen en structureel werken aan CO2-reductie in de bedrijfsvoering en in projecten.

Unieke samenwerking

Mede dankzij de unieke samenwerking met de koepels heeft de CO2-Prestatieladder tijdens de roadshows 220 personen weten te bereiken die werkzaam zijn bij 4 ministeries, 10 provincies, 17 waterschappen, 25 gemeenten en overheid-gelieerde partijen zoals onder andere RVO, RvA, de politie en de belastingdienst.

Volledige verslag

Roadshows CO2-Prestatieladder voor overheden 2019  op skao.nl