Coronacrisis en inkoop

Toon pagina in menu

De aankomende tijd wordt van u verwacht dat u zich gedraagt als een maatschappelijk verantwoord opdrachtgever. U houdt rekening met het effect van uw opdracht op het milieu, het klimaat en sociale aspecten, maar ook met het effect op de markt. Dit vraagt een professionele houding van de publieke opdrachtgevers, maar zorgt ook voor organisatorische en juridische dilemma’s. Het gaat om de afweging tussen organisatiebelang en economisch belang.

Veel voorkomende vragen

Met dit dossier beantwoordt PIANOo vragen over de gevolgen van de coronacrisis voor inkoop. Er worden ingegaan op de gevolgen voor: lopende aanbestedingsprocedures, aanbestedingen die nog niet zijn gestart, bijzondere procedures en de gevolgen voor lopende contracten.

Analyse aanbestedingen

Wat is het effect van de coronacrisis op lopende en nieuwe aanbestedingen? PIANOo brengt wekelijks aanbestedingsgedrag globaal in kaart aan de hand van aankondigingen op TenderNed. Daarbij concentreren we ons op de Europese aanbestedingen (ruim 85% van de gepubliceerde opdrachten).

Twee werklui groenvoornziening

Praktijkvoorbeeld Bizob:
We laten projecten graag doorgaan op vertrouwen

Aanbestedende diensten stonden door de coronamaatregelen opeens voor belangrijke beslissingen. Brabant werd als eerste provincie getroffen door het coronavirus. Het Brabantse inkoopbureau Bizob reageerde direct: ‘We moesten snel en gericht in actie komen’.
Alle praktijkvoorbeelden

Webinars terugkijken
Versneld aanbesteden & contracteren

In een webinar op 24 april 2020 gingen Andrea Chao en Leon Hombergen in op aanbestedingsrechtelijke invalshoeken om opdrachten te versnellen en de mogelijkheden voor het uitbreiden van contracten in het licht van de coronacrisis. Hoewel de presentatie en voorbeelden zich toespitsten op de bouwsector, zijn de mogelijkheden ook zeker toepasbaar in andere sectoren.