Coronacrisis en inkoop

Toon pagina in menu

De aankomende tijd wordt van u verwacht dat u zich gedraagt als een maatschappelijk verantwoord opdrachtgever. U houdt rekening met het effect van uw opdracht op het milieu, het klimaat en sociale aspecten, maar ook met het effect op de markt. Dit vraagt een professionele houding van de publieke opdrachtgevers, maar zorgt ook voor organisatorische en juridische dilemma’s. Het gaat om de afweging tussen organisatiebelang en economisch belang.

Veel voorkomende vragen

Met dit dossier beantwoordt PIANOo vragen over de gevolgen van de coronacrisis voor inkoop. Er worden ingegaan op de gevolgen voor: lopende aanbestedingsprocedures, aanbestedingen die nog niet zijn gestart, bijzondere procedures en de gevolgen voor lopende contracten.

Analyse aanbestedingen

Wat is het effect van de coronacrisis op lopende en nieuwe aanbestedingen? PIANOo brengt wekelijks aanbestedingsgedrag globaal in kaart aan de hand van aankondigingen op TenderNed. Daarbij concentreren we ons op de Europese aanbestedingen (ruim 85% van de gepubliceerde opdrachten).

Praktijkvoorbeeld Rijkswaterstaat: Geef bij online consultaties extra aandacht aan soft skills

Door de coronacrisis organiseert Rijkswaterstaat geen fysieke marktconsultaties meer. Die vinden nu online plaats, met behulp van videotools. Dat bevalt goed, maar er zijn wel belangrijke aandachtspunten, aldus Wesley Veekman.   
Alle praktijkvoorbeelden

Naaiatelier

Webinars terugkijken Inkopen met sociale impact in tijden van corona

In tijden van corona kunnen arbeidsomstandigheden in de internationale keten onder druk komen te staan, maar ook in Nederland kan de crisis de toepassing van social return door opdrachtnemers bemoeilijken. Hoe houdt u rekening houden met diversiteit, inclusie en mensenrechten bij inkopen tijdens en in de nasleep van de coronacrisis?  
Alle webinars over de coronacrisis