Analyse aanbestedingen

Toon pagina in menu

Wat is het effect van de coronacrisis op lopende en nieuwe aanbestedingen? PIANOo brengt maandelijks het aanbestedingsgedrag globaal in kaart aan de hand van aankondigingen op TenderNed. Daarbij concentreren we ons op de Europese aanbestedingen (ruim 85% van de gepubliceerde opdrachten).

Nieuwe, gewijzigde en afgebroken aanbestedingen

 • Nieuwe aanbestedingen: Het aantal aantal nieuwe Europese aanbestedingen schommelde in 2020 sterk, maar bleef in het najaar vrijwel steeds boven het weekgemiddelde van 2019 (105). 
 • Hoogste weekaantal: In week 51 (voor de kerstvakantie) werden 179 nieuwe aanbestedingen gestart, het hoogste weektotaal van 2020.  
 • Laagste weekaantal: In week 1 (7) en week 52 (10) werden de minste nieuwe aanbestedingen gestart. Ook in overige vakantieperiodes was een dip zichtbaar in het aantal nieuwe aanbestedingen: in de zomervakantie (week 33), meivakantie/Hemelvaart (week 18, 19 en 21). In week 9, kort voor de verscherpte coronamaatregelen, daalde het aantal nieuwe aanbestedingen ook fors (78).
 • Rectificaties: Het aantal rectificaties bleef vrijwel het hele jaar onder het gemiddelde van 2019 (33 per week). Alleen na de verscherpte coronamaatregelen (week 12) steeg het aantal rectificaties op aanbestedingen aanzienlijk. Opdrachtgevers leken gehoor te geven aan de oproep om kritisch naar de termijnen van hun aanbestedingen te kijken. Ook in week 31 was er een opvallende piek, veroorzaakt door een inkopende partij die een groot aantal DAS-opdrachten rectificeerde. 
 • Afgebroken aanbestedingen: In week 49 (december) lag het aantal vroegtijdig beëindigde aanbestedingen (25), evenals in week 12 (na invoering van verscherpte coronamaatregelen) het hoogst van 2020. In week 46 (november) was ook al een piek  te zien (21). De rest van het jaar bleef het aantal afgebroken aanbestedingen rond het gemiddeld van 2019 (15 per week in 2019). 

Werken 

Grof gezegd gaat het hier om aanbestedingen in de bouw- en infrasector.

 • Nieuwe aanbestedingen: Het aantal nieuwe aanbestedingen voor werken fluctueert steeds sterk in 2020. In december zakte het totaal vanaf week 50 onder het weekgemiddelde van 2019 (8).  
 • Hoogste en laagste weekaantal: In week 29 was het aantal nieuwe aanbestedingen het hoogst van 2020, met 18 nieuwe aanbestedingen. 
 • Rectificaties: Het aantal rectificaties voor aanbestedingen van werken schommelt in 2020 steeds onder en boven het gemiddelde van 2019 (3 per week). In week 12 (eerste verscherpte coronamaatregelen) was het aantal rectificaties voor werken het hoogst (11). Ook in week 41 was een flinke piek (8) zichtbaar, evenals in week 18 (7).  
 • Afgebroken aanbestedingen: dit aantal vertoont een vrij normaal beeld (gemiddelde 2019: 2 per week). In november zagen we in week 46 een piek in de vroegtijdig beëindigde aanbestedingen (5). Eerder zagen we ook zo'n piek in de weken 18, 27 en 29, maar dus niet direct na de verscherpte coronamaatregelen. (week 12)

Leveringen

 • Nieuwe aanbestedingen: Het aantal nieuwe opdrachten voor leveringen schommelt gedurende het jaar, maar bleef overwegend boven het weekgemiddelde van 2019 (32 per week)
 • Hoogste en laagste weekaantal: In week 51 was het aantal nieuwe leveringenaanbestedingen het hoogst van 2020 (57). In week 53 wat het aantal nieuwe aanbestedingen het laagst (2).
 • Rectificaties: Het aantal rectificaties voor leveringen bleef in 2020 overwegend boven het  weekgemiddelde van 2019 (10 per week). Vanaf week 12 (28) was na de verscherpte coronamaatregelen een duidelijke piek zichtbaar in de rectificaties voor leveringenopdrachten. In week 31 zorgde een inkopende partij voor een piek in de rectificaties, met het rectificeren van een groot aantal DAS-opdrachten. 
 • Afgebroken aanbestedingen: Het aantal vroegtijdig beëindigde aanbestedingen voor leveringen schiet in 2020 regelmatig boven het gemiddelde van 2019 (4 per week). In week 3 was het aantal afgebroken aanbestedingen voor leveringen het hoogst. (13)

Diensten

 • Nieuwe aanbestedingen: Het aantal nieuwe dienstenaanbestedingen schommelde sterk in 2020, onder en boven het weekgemiddelde van 2019 (65).
 • Hoogste en laagste weekaantal: In week 51 was het aantal nieuwe dienstenaanbestedingen het hoogst (114), in week 33 (zomervakantie) lag het aantal het laagst (33). 
 • Rectificaties: In 2020 lag het aantal rectificaties voor aanbestedingen van diensten regelmatig boven het weekgemiddelde van 2019 (20 per week). Tussen week 12 en week 15 - na de verscherpte coronamaatregelen was het aantal rectificaties het hoogst. In week 31 zorgde een inkopende partij voor een piek in de rectificaties, met het rectificeren van een groot aantal DAS-opdrachten.
 • Afgebroken aanbestedingen: Het aantal vroegtijdig beëindigde aanbestedingen voor diensten lag in 2020 overwegend rond het weekgemiddelde van 2019 (10 per week). In week 49 (december) was het aantal afgebroken aanbestedingen voor diensten het hoogst. (16) Ook in week 12 (na de eerste verscherpte coronamaatregelen) was een duidelijke piek (15) te zien.