Analyse aanbestedingen

Toon pagina in menu

Wat is het effect van de coronacrisis op lopende en nieuwe aanbestedingen? PIANOo brengt maandelijks het aanbestedingsgedrag globaal in kaart aan de hand van aankondigingen op TenderNed. Daarbij concentreren we ons op de Europese aanbestedingen (ruim 85% van de gepubliceerde opdrachten).

Nieuwe, gewijzigde en afgebroken aanbestedingen

 • In augustus was de vakantieperiode zichtbaar in het aantal nieuw gestarte Europese aanbestedingen. Vanaf week 31 lag het aantal (ver) onder het weekgemiddelde van 2019 (105). Vanaf week 35 steeg het aantal nieuw gestarte Europese aanbestedingen weer boven het gemiddelde. In week 36 werden 137 nieuwe aanbestedingen gestart, het hoogste weektotaal van 2020 tot dan toe. 
 • Week 9, kort voor de verscherpte coronamaatregelen, telde het laagste aantal nieuwe aanbestedingen: 78 in een week. Ook in week 18, 19 en 21 – waarin meivakanties en Hemelvaart vielen - zakte het aantal nieuwe aanbestedingen flink onder het weekgemiddelde. Ook in 2019 telden die weken een relatief laag aantal nieuwe aanbestedingen.
 • Sinds week 15 ligt het aantal rectificaties rond het gemiddelde (33 per week in 2019). In week 31 zien we een opvallende piek, die veroorzaakt wordt doordat een inkopende partij een groot aantal Dynamisch Aankoop Systeem opdrachten gerectificeerd heeft. 
 • Na de verscherpte coronamaatregelen steeg het aantal rectificaties op aanbestedingen aanzienlijk. Opdrachtgevers lijken gehoor te geven aan de oproep om kritisch naar de termijnen van hun aanbestedingen te kijken.
 • Het aantal afgebroken aanbestedingen ligt al enkele weken op een gemiddeld niveau (15 per week in 2019). Alleen in week 12 was een lichte stijging te zien.

Werken 

Grof gezegd gaat het hier om aanbestedingen in de bouw- en infrasector.

 • Het aantal nieuwe aanbestedingen voor werken fluctueert steeds sterk. In augustus (week 32 t/m 36) lag het aantal aantal nieuw gepubliceerde aanbestedingen steeds onder het gemiddelde van 2019 (8). Met uitzondering van een piek in week 36, met 11 nieuwe aanbestedingen.
 • In week 18 lag het aantal nieuwe aanbestedingen het hoogst van 2020, met 18 nieuwe aanbestedingen. 
 • Het aantal rectificaties en afgebroken aanbestedingen vertoont een vrij normaal beeld (gemiddelde 2019 respectievelijk 3 en 2 per week). In week 18 werden er meer aanbestedingen voor werken aangepast en afgebroken. In week 11 en 12, na het verscherpen van coronamaatregelen, was dit ook het geval.

Leveringen

 • Voor het eerst dit jaar bleef het aantal nieuwe opdrachten voor leveringen in augustus (week 32 t/m 36) onder het weekgemiddelde van 2019 (32 per week). Tot augustus lag het aantal nieuwe aanbestedingen steeds boven het gemiddelde van 2019.
 • In week 28, week 16 en week 6 zagen we een opvallend piek in het aantal nieuwe leveringenaanbestedingen. 
 • Sinds week 12 was een stijging zichtbaar in het aantal rectificaties voor leveringen, vanaf week 15 zakt dit aantal terug naar een gemiddeld niveau (2019: 10 per week). In week 31 zorgt een inkopende partij voor een piek in de rectificaties, met het rectificeren van een groot aantal Dynamisch Aankoop Systeem opdrachten. 
 • Het aantal afgebroken aanbestedingen voor aanbestedingen van leveringen ligt al enkele weken op een gemiddeld niveau (2019: 4 per week).

Diensten

 • Het aantal nieuwe opdrachten voor diensten ligt sinds week 22 weer boven het weekgemiddelde van 2019 (65 per week), afgezien van een enkele daling. In de vakantieperiode daalde het aantal nieuwe aanbestedingen fors, tot een dieptepunt van 31 in week 33. Eind augustus steeg het aantal nieuwe dienstenaanbestedingen echter naar 101 in een week (week 36), het hoogste weektotaal van dit jaar.
 • Het aantal rectificaties voor aanbestedingen van diensten steeg in week 12, maar is in de weken daarna gezakt naar een gemiddeld niveau (2019: 20 per week). In week 35 zien we een lichte stijging boven het gemiddelde (25 rectificaties). In week 31 zorgt een inkopende partij voor een piek in de rectificaties, met het rectificeren van een groot aantal Dynamisch Aankoop Systeem-opdrachten. Het aantal afgebroken aanbestedingen voor diensten ligt al enkele weken op een gemiddeld niveau (2019: 10 per week).

25 juni 2020
Bijstelling weekcijfers en trends aantal nieuwe aanbestedingen

Vanaf week 13 heeft PIANOo wekelijks actuele cijfers gepubliceerd om een beeld te krijgen van het effect van de coronamaatregelen op nieuwe en lopende aanbestedingen. Op 25 juni heeft PIANOo de weekcijfers voor het aantal nieuwe aanbestedingen op deze pagina bijgesteld. In deze weektotalen waren ook aanbestedingen opgenomen, waarvan alleen de gunning op TenderNed gepubliceerd worden. Hoewel dit gebruikelijk is voor het vaststellen van het totaal aantal aanbestedingen op jaarbasis, geeft deze rekenmethode een vertekend beeld van het aantal nieuwe opdrachten in een week. PIANOo heeft deze cijfers daarom bijgesteld. De aantallen voor rectificaties en gunningen zijn ongewijzigd.

Wat betekent dit voor de analyse?

De cijfers en gemiddelden zijn naar beneden bijgesteld, maar de trends blijven grotendeels gelijk. Eerder zagen we dat het aantal nieuwe aanbestedingen per week sinds de coronamaatregelen rond het gemiddelde schommelde en sinds week 17 onder het gemiddelde zakte. Met de bijgestelde cijfers schommelt het aantal nieuwe aanbestedingen sinds net voor de verscherpte coronamaatregelen rond het gemiddelde (105 per week in 2019), maar de schommeldingen zijn wat grilliger en de dalingen wat minder groot.

Alleen voor het aantal nieuwe aanbestedingen voor leveringen levert de bijstelling een ander beeld op. Het aantal nieuwe aanbestedingen ligt met een enkele uitzondering steeds boven het weekgemiddelde, in tegenstelling tot eerdere analyse waarin de aanbestedingen steeds onder het gemiddelde van 2019 lagen.

Oudere tekstversies van deze pagina kunt u bekijken in het Archief  van onze site