Toolkit Onboarding e-factureren

Toon pagina in menu

De toolkit onboarding e-factureren bevat concrete instrumenten en oplossingen voor het onboarden van toeleveranciers. Onboarding is het stimuleren en ondersteunen van uw toeleveranciers zodat zij overstappen op het sturen van e-facturen naar uw organisatie. Om die overstap te realiseren is vanuit uw organisatie een informatietraject noodzakelijk. Deze toolkit helpt u bij het opzetten van het informatietraject zodat de transitie naar e-factureren beter en sneller verloopt en de uitvoering efficiënter plaats vindt.

logo Connecting Europe Facility (CEF)

Deze toolkit biedt een aantal direct toepasbare instrumenten. Onder andere in de vorm van vrij over te nemen documenten en templates die naar uw eigen huisstijl kunnen worden overgezet. Het is geen blauwdruk hoe u uw communicatie moet uitrollen. Elke situatie is immers anders. Deze toolkit vormt ook geen uitputtend geheel van alle mogelijke in te zetten instrumenten. Webpagina’s of een Powerpoint presentatie kunt u desgewenst op basis van de inhoud van deze toolkit zelf ontwikkelen.

Instrumenten onboarden

Het Programmabureau e-factureren heeft een aantal instrumenten ontwikkeld die van belang zijn in een onboarding traject:

Aandachtspunten en tips bij onboarding

Het Programmabureau e-factureren heeft voor u de belangrijke aandachtspunten en tips bij het starten van een onboarding traject voor u op een rij gezet. 

Aandachtspunten en tips