Algemene folder - onboarding e-factureren

Bron: Programmabureau e-factureren
Toon pagina in menu

Een algemene folder, op papier of digitaal, informeert op globale wijze, maar gaat een stap verder dan de leveranciersbrief. De folder kan als bijlage bij de leveranciersbrief meegestuurd worden. (september 2017)

Een algemene e-facturatiefolder informeert op hoofdlijnen, maar wel met een duidelijke toevoeging op de leveranciersbrief of e-mail. De folder vormt qua informatieniveau als het ware de verbindingsschakel tussen de leveranciersbrief/e-mail en de verzendspecificatie (zie elders in deze toolkit).

Meer informatie: Toolkit onboarding e-factureren

Voorbeeld Folder