Leidraad 1-op-1 gesprekken - onboarding e-factureren

Bron: Programmabureau e-factureren
Toon pagina in menu

Het blijkt vaak nuttig om 1-op-1 gesprekken te voeren met uw leveranciers. Dat doet u nu mogelijk ook al als het gaat om aanbestedingen, kwaliteitsevaluaties e.d. Neem in deze gesprekken (hetzij als inkoper of opdrachtgever) iemand mee die inhoudelijk goed op de hoogte is en licht de overstap naar e-factureren toe (al dan niet vanuit ICT oogpunt en/of financiële administratie).

Aanleiding voor 1-op-1 gesprekken kan ook de verzendspecificatie zijn (zie elders in deze toolkit), die mogelijk toelichting behoeft.

Later in het traject

Voor 1-op-1 gesprekken geldt dat het zinvol is deze wat later in het onboarding traject plaats te laten vinden. Qua tijdsbeslag zijn ze immers intensief en vooral bedoeld om zaken te verduidelijken die mogelijk nog onvoldoende uit schriftelijke communicatie konden blijken.

Aanknopingspunten

Deze leidraad biedt in algemene termen aanknopingspunten. De inhoud van de gesprekken is namelijk van veel variabelen afhankelijk, zoals fase in het onboarding traject, de bestaande kennis van de toeleverancier over e-factureren, de fase waarin uw eigen implementie van e-factureren zich bevindt, enzovoort

Meer informatie: Toolkit onboarding e-factureren

Leidraad