Elektronisch aanbesteden

Toon pagina in menu

Elektronisch aanbesteden (e-aanbesteden) is het digitaal uitvoeren van een aanbestedingsproces. Er wordt daarom ook vaak gesproken over digitaal aanbesteden. E-aanbesteden maakt aanbesteden eenvoudiger en bespaart tijd en geld. Het verlaagt de drempel voor ondernemingen, om in te schrijven op opdrachten, waardoor u als overheidsinkoper kunt kiezen uit meer en betere inschrijvingen. Vanaf 1 juli 2017 is elektronisch aanbesteden verplicht voor Europese aanbestedingen, waarvan de aankondiging gepubliceerd is op of na 1 juli 2017.

Icoon aan de slagAan de slag met elektronisch aanbesteden
Elektronisch aanbesteden heeft impact op hoe uw organisatie omgaat met aanbestedingsprocedures. Het is eenvoudiger om snel informatie uit te wisselen en alle betrokken ondernemingen worden gelijktijdig geïnformeerd over nieuwe informatie in de aanbesteding. In de praktijk wordt altijd gebruik gemaakt van elektronische aanbestedingssystemen, die het aanbestedingsproces volledig ondersteunen.

Icoon in ontwikkelingElektronisch aanbesteden in ontwikkeling
In 2016 verliep 82% van alle Europese openbare aanbestedingen volledig elektronisch. De verwachting is dat dit percentage verder oploopt vanwege de wettelijke verplichting om per 1 juli 2017 alle Europese aanbestedingen volledig elektronisch uit te voeren. Op deze pagina vindt u de ontwikkelingen op het gebied van e-aanbesteden zowel in Nederland als in Europees en internationaal verband.

Icoon toegelichtElektronisch aanbesteden toegelicht
E-aanbesteden houdt in dat alle communicatie en informatie-uitwisseling tussen aanbestedende diensten en ondernemers elektronisch (digitaal) plaatsvindt. De verplichting tot e-aanbesteden per 1 juli 2017 betekent dat alle communicatie tussen aanbestedende dienst en betrokken ondernemingen elektronisch moet verlopen.

Praktijk & Tools
Diverse handreikingen, voorbeelddocumenten, onderzoeken en adviesdocumenten op basis waarvan u elektronisch kunt aanbesteden.

Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht? Neem dan contact op met PIANOo. Wij helpen u graag verder. Contact opnemen met PIANOo