Elektronisch aanbesteden in ontwikkeling

Toon pagina in menu

Het aandeel van elektronisch aanbesteden groeit gestaag in Nederland. Op deze pagina vindt u de ontwikkelingen op het gebied van e-aanbesteden zowel in Nederland als in Europees en internationaal verband.

Elektronisch aanbesteden in Nederland

Het aandeel digitale aanbestedingen in Nederland is in 2018 verder gegroeid naar 97% van het totaal aantal openbare aanbestedingen (96% in 2017). In een periode van 5 jaar is dit beeld sterk veranderd, in 2014 werd 47% digitaal aanbesteed in Nederland. Sinds de verplichting tot digitaal aanbesteden voor Europese aanbestedingen, vanaf 1 juli 2017, verlopen bijna alle aanbestedingen volledig digitaal.

Dataset aanbestedingen  op tenderned.nl
Factsheet Aanbesteden in Nederland 2016 - 2018

Europa en elektronisch aanbesteden

De Europese Commissie hecht grote waarde aan elektronisch aanbesteden. In de Digitale Agenda voor Europa en het Actieplan inzake e-overheid 2011-2015 werd de aandacht gevestigd op de belangrijke rol die elektronisch aanbesteden speelt in het creëren van één Europese markt. Ondanks de ambitieuze politieke doelstellingen in de periode vóór 2010 bleef de EU zowel wat haar eigen doelstellingen betreft als internationaal achter. In 2010 verliep slechts 5 à 10% van de aanbestedingsprocedures in de EU volledig elektronisch. Dit is de belangrijkste aanleiding om de verplichting tot elektronisch aanbesteden op te nemen in de Europese Richtlijnen, zoals die in 2014 zijn vastgesteld.

Mededeling Commissie: Een strategie voor e-aanbesteding   op eur-lex.europa.eu
Digitale agenda   op eur-lex.europa.eu
Actieplan e-overheid   op eur-lex.europa.eu

European Single Procurement Document (ESPD)

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (ook wel UEA of ESPD genaamd) is een verklaring over de financiële toestand, bekwaamheden en geschiktheid van ondernemingen voor een aanbestedingsprocedure. De UEA is uitwisselbaar binnen de EU en in alle EU-talen beschikbaar. Tot 29 april 2019 bood de Europese Commissie (EC) een gratis ESPD-tool aan. Inmiddels hebben de meeste lidstaten hun eigen UEA-diensten ingericht, zodat de tool naar het oordeel van de EC kan komen te vervallen. Binnen Nederland kunt u voor het invullen en genereren van het UEA gebruik maken van de UEA-module in TenderNed, vergelijkbare UEA-modules in andere aanbestedingssystemen, en het interactieve pdf-formulier

Meer informatie: Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Door naar: Elektronisch aanbesteden toegelicht
Terug naar: Aan de slag met elektronisch aanbesteden