Elektronisch aanbesteden in ontwikkeling

Toon pagina in menu

Het aandeel van elektronisch aanbesteden groeit gestaag in Nederland. Op deze pagina vindt u de ontwikkelingen op het gebied van e-aanbesteden zowel in Nederland als in Europees en internationaal verband.

Elektronisch aanbesteden in Nederland

Het aandeel digitale aanbestedingen in Nederland is in 2016 verder gegroeid naar 82% van het totaal aantal openbare aanbestedingen (69% in 2015). Aanbestedende diensten lijken hiermee toe te werken naar de verplichting tot digitaal aanbesteden voor Europese aanbestedingen, die vanaf 1 juli 2017 van kracht is. Met de toename van het aantal digitale aanbestedingen is ook het aantal digitale inschrijvingen toegenomen.

Dataset aanbestedingen  op tenderned.nl

Europa en elektronisch aanbesteden

De Europese Commissie hecht grote waarde aan elektronisch aanbesteden. In de Digitale Agenda voor Europa en het Actieplan inzake e-overheid 2011-2015 werd de aandacht gevestigd op de belangrijke rol die elektronisch aanbesteden speelt in het creëren van één Europese markt. Ondanks de ambitieuze politieke doelstellingen in de periode vóór 2010 bleef de EU zowel wat haar eigen doelstellingen betreft als internationaal achter. In 2010 verliep slechts 5 à 10% van de aanbestedingsprocedures in de EU volledig elektronisch. Dit is de belangrijkste aanleiding om de verplichting tot elektronisch aanbesteden op te nemen in de Europese Richtlijnen, zoals die in 2014 zijn vastgesteld.

Mededeling Commissie: Een strategie voor e-aanbesteding   op eur-lex.europa.eu
Digitale agenda   op eur-lex.europa.eu
Actieplan e-overheid   op eur-lex.europa.eu

European Single Procurement Document

Een aantal Europese landen hebben de uitwisselbaarheid van de UEA, het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (ook ESPD genaamd) getest. In Nederland is de ESPD ingebouwd in TenderNed. In het ESPDint project (2017-2018) zijn ESPD diensten ontwikkeld en ESPD documenten uitgewisseld tussen verschillende landen. TenderNed was van de aanbestedingssystemen in dit project. Dit project werd mede mogelijk gemaakt door de CEF Telecom Work Programme .

Meer informatie: Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Door naar: Elektronisch aanbesteden toegelicht
Terug naar: Aan de slag met elektronisch aanbesteden