Aan de slag met e-factureren

Toon pagina in menu

Gemeenten, provincies, waterschappen en alle aanbestedingsplichtige organisaties moeten per 18 april 2019 de benodigde voorzieningen getroffen hebben om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Dat zegt de EU-richtlijn 2014/55/EU. De verankering daarvan in de Nederlandse Aanbestedingswetgeving heeft inmiddels plaatsgevonden. Aanbestedingsplichtige organisaties moeten dus tijdig stappen ondernemen om e-factureren te implementeren.

In nauwe samenwerking met gemeenten, organiseert het programmabureau informatiebijeenkomsten met presentaties over e-factureren. Bij de presentaties zijn niet alleen deelnemers van de betreffende gemeente zelf aanwezig, maar worden ook de omliggende gemeenten uitgenodigd.
Meer informatie: Informatiebijeenkomsten e-factureren

Ontvangen en verwerken

Het implementeren van e-factureren betekent naast het realiseren van de ICT-voorzieningen ook het (her)inrichten van het verwerkingsproces daarna. De ontvangst van e-facturen mag dan misschien geborgd zijn bij de realisatie van de ICT-voorzieningen, maar het proces van verwerking is dat nog allerminst. En juist in dat proces komen de efficiency voordelen van e-factureren tot z'n recht. Het is zinvol om het 'purchase to pay' traject in de breedte te betrekken bij de implementatie van e-factureren. De afdelingen Financiële Administratie en ICT spelen een rol, maar ook inkoop en organisatorische aspecten zijn van belang.

Instrumenten

Het Programmabureau e-factureren heeft diverse handreikingen, templates en factsheets gemaakt die u op weg helpen om e-factureren te implementeren.

Metrokaart e-factureren (FAQ)

De Metrokaart gaat in op vragen zoals' 'Wat moet ik weten als ik e-facturen wil kunnen ontvangen en verwerken?' Maar ook op meer specifieke vragen als 'Wat is een syntax?' Op deze en andere veel gestelde vragen vindt u een antwoord via de Metrokaart e-factureren (FAQ).
Metrokaart e-factureren (FAQ) 

Toolkit Onboarding e-factureren

Onboarding is het stimuleren en ondersteunen van uw toeleveranciers zodat zij overstappen op het sturen van e-facturen naar uw organisatie. Om die overstap te realiseren is vanuit uw organisatie een informatietraject noodzakelijk. Deze toolkit helpt u bij het opzetten daarvan.
Toolkit Onboarding e-factureren

Handreikingen, tools en templates

Er zijn diverse handreikingen en templates die u kunt gebruiken. Deze documenten vindt u rechts op deze pagina.

Door naar: E-factureren in ontwikkeling 
Door naar: E-factureren toegelicht