Aan de slag met e-factureren

Toon pagina in menu

Gemeenten, provincies, waterschappen en alle andere aanbestedingsplichtige organisaties moeten per 18 april 2019 de benodigde voorzieningen getroffen hebben om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Dat zegt de EU-richtlijn 2014/55/EU. De verankering daarvan als verplichting is in de Nederlandse Aanbestedingswetgeving opgenomen. Alle aanbestedingsplichtige organisaties moeten dus e-facturen kunnen ontvangen en verwerken.

De elektronische factuur is gearriveerd en blijft. De techniek is beproefd en reeds in gebruik. Voor verzenders en ontvangers zijn passende e-facturatievoorzieningen beschikbaar. De e-factuur maakt handmatig handelen overbodig en het proces minder foutgevoelig. Het biedt u de mogelijkheid uw efficiëntie te verbeteren en uw toeleveranciers sneller te betalen.

Video e-factureren in de praktijk

Een video in opdracht van PIANOo Programmabureau e-factureren.

Sprekers in volgorde van verschijning:

  • Kornelis Drijfhout - Programmabureau e-factureren
  • René van der Wijngaart - Gemeente Hengelo
  • Hans Hodes - KPN
  • Arie van Duin - Provincie Zeeland
  • Bianca Kanters - Banketbakkerij Boheemen, Den Haag
  • Wijnand Dekking - Unie van Waterschappen
  • Marc Rosier - Wethouder gemeente Zoetermeer

Ontvangen en verwerken

Het implementeren van e-factureren betekent naast het realiseren van de ICT-voorzieningen ook het (her)inrichten van het verwerkingsproces daarna. De ontvangst van e-facturen mag dan misschien geborgd zijn bij de realisatie van de ICT-voorzieningen, maar het proces van verwerking is dat nog allerminst. En juist in dat proces komen de efficiency voordelen van e-factureren tot z'n recht. Het is zinvol om het 'purchase to pay' traject in de breedte te betrekken bij de implementatie van e-factureren. De afdelingen Financiële Administratie en ICT spelen een rol, maar ook inkoop en organisatorische aspecten zijn van belang.

Instrumenten

Het Programmabureau e-factureren heeft diverse handreikingen, templates en factsheets gemaakt die u op weg helpen om e-factureren te implementeren.
Praktijk & tools e-factureren

Door naar: E-factureren in ontwikkeling 
Door naar: E-factureren toegelicht