E-factureren in ontwikkeling

Toon pagina in menu

E-factureren bevindt zich in een dynamische omgeving. Ten opzichte van enkele jaren geleden is het landschap flink veranderd en zijn de mogelijkheden voor verzender en ontvanger verbreedt en laagdrempeliger geworden. Nu de urgentie door de Europese regelgeving en de aanbestedingswet toeneemt, zien ook aanbestedende diensten het nut en de noodzaak van het versneld oppakken van het implementatietraject. Tenslotte is de standaard UBL inmiddels breed geadopteerd en is het nog maar een kleine stap naar Europese normering via de PEPPOL standaard.

Europese projectsubsidie via CEF

De Europese Commissie (EC) streeft naar het wegnemen van drempels in het internationaal handelsverkeer. Via CEF (Connecting Europe Facility)-programma's financiert de EC door toekenning van subsidies projecten die ontbrekende schakels in Europa's vervoers-, energie- en telecommunicatienetwerken realiseren. Daartoe behoort ook e-factureren. Het PIANOo programmabureau maakt gebruik van de subsidiemogelijkheden door het indienen van projectvoorstellen.

CEF project 2018-2019: versnelling toeleveranciers adoptie e-factureren
CEF project 2016-2018: e-facturatie oplossingen

Marktontmoeting e-factureren

Op woensdagmiddag 6 december 2017 organiseerde het Programmabureau e-factureren een Marktontmoeting e-factureren in Den Haag. Het doel was decentrale overheden en aanbieders van e-facturatie oplossingen letterlijk bij elkaar te brengen. Om transparantie te verschaffen in het inmiddels veelzijdige aanbod. Herhaling van het evenement in 2018 lijkt zeker tot de mogelijkheden te behoren.

Marktontmoeting e-factureren - verslag 6 december 2017

Expertgroep

Het Programmabureau e-factureren van PIANOo heeft een expertgroep opgericht. Om inzichten vanuit financiën, inkoop en ICT te verzamelen en te benutten. De kennis en visie van ervaringsdeskundigen vinden we heel waardevol en daarvan willen we dankbaar profiteren. Om praktische oplossingen te vinden voor het overstappen van aanbestedende diensten op e-factureren. Zodat deze aansluiten bij de dagelijkse praktijk van gemeenten, provincies en waterschappen.

Expertgroep e-factureren

Implementatiemonitor e-factureren 

Het programmabureau brengt de ontwikkelingen en voortgang bij de aanbestedende diensten letterlijk in kaart. Op deze interactieve kaart van Nederland ziet u hoe ver gemeenten, provincies en waterschappen gevorderd zijn met de implementatie van e-factureren. Zo wordt in een oogopslag duidelijk welke voortgang bij de implementatie wordt geboekt. Informatie over de status van e-factureren komt onder andere voort uit aangeleverde gegevens van de gemeenten, waterschappen en provincies zelf.

Implementatiemonitor e-factureren

Toeleveranciers die e-factureren via Simplerinvoicing Full

Het Programmabureau e-factureren heeft een lijst samengesteld van toeleveranciers die e-factureren via de beveiligde route (SI FULL) van het Simplerinvoicing netwerk. U als gemeente, provincie, waterschap of andere aanbestedende dienst kunt deze toeleveranciers benaderen om ook aan u e-facturen te sturen.

Toeleveranciers die e-factureren via Simplerinvoicing Full 

Ketenactivatie 

Het Programmabureau e-factureren biedt gemeenten, provincies en waterschappen sinds oktober 2016 extra hulp via een tijdelijke en intensieve ondersteuning om e-factureren te implementeren.

De doelstelling is dat enerzijds aanbestedende diensten e-facturen kunnen ontvangen en verwerken. Anderzijds zoekt en verbindt het programmabureau toeleveranciers met aanbestedende diensten om de gerealiseerde verbindingen daadwerkelijk in gebruik te nemen om zo een werkende en permanente e-factuurstroom (keten) te realiseren.

Ketenactivatie decentrale overheden

Europese e-factuur norm

In het voorjaar van 2017 is de Europese norm voor de elektronisch factuur vastgesteld en in oktober 2017 officeel gepubilceerd. Maar wat betekent die norm voor de financiële administratie, de ICT- en inkoopaspecten bij aanbestedende diensten en toeleveranciers? En wat is de impact voor softwareleveranciers en e-facturatie dienstverleners? Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) organiseerde daarover in mei 2017 twee informatiebijeenkomsten. Op de website van NEN vindt u presentaties van de bijeenkomsten en een praktische FAQ. Het artikel in NENmagazine geeft een beknopt inzicht in de ontwikkelingen in e-facturatie en de Europese norm.

Informatiebijeenkomst elektronisch factureren  nen.nl.
Artikel over e-facturatie  nenmagazine.nen.nl.

NLCIUS

Het PIANOo programmabureau heeft samen met zijn experts een verzendspecificatie ontwikkeld voor e-facturen richting de decentrale overheden. Deze bevat een gedetailleerde beschrijving van de toepassing van een aantal velden, zoals die bijvoorbeeld als richtlijn door de Belastingdienst zijn geformuleerd. De specificatie maakt het voor verzenders en ontvangers duidelijk hoe de e-factuur opgesteld moet worden.

De wens om eenduidige verzendspecificaties te hebben, leeft niet alleen bij de decentrale overheden. Daarom hebben diverse betrokken partijen, samen met een aantal vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de handen ineen geslagen om één verzendspecificatie op te stellen voor het verzenden van e-facturen aan (Rijks- en decentrale-) overheden én tussen bedrijven onderling. De invoering van de Europese Norm (EN16931) biedt mogelijkheden de verzendspecificatie verder te verankeren in de zogeheten NL-CIUS (Nederlandse Core Invoice Usage Specifications). Aanbestedingsplichtige organisaties zijn via een webinar geïnformeerd over de overgang van de verzendspecificaties naar deze NLCIUS.

NLCIUS: Europese e-factuur norm vertaald naar Nederlandse situatie

Bijeenkomsten e-factureren

Op onderstaande pagina vindt u een overzicht met aankondigingen van bijeenkomsten over e-factureren. 

Informatiebijeenkomsten e-factureren

Terug naar: Aan de slag met e-factureren 
Door naar: E-factureren toegelicht