Stappenplan implementatie e-factureren

Toon pagina in menu

Het Programmabureau e-factureren heeft een stappenplan e-factureren ontwikkeld ten behoeve van gemeenten, waterschappen en provinciën. Het stappenplan is verdeeld in 6 hoofdstappen en verder uitgewerkt in substappen. Het plan is bedoeld als aanzet en als checklist om een eigen stappenplan op te stellen. U kunt het ook gebruiken als checklist indien u reeds gestart bent met de implementatie van e-factureren. Dit stappenplan sluit aan op het gebruik van PRINCE2. (mei 2016)

Icoon stap 1Initiëren project

 1. Stel een coördinator e-factureren aan.
 2. Zet e-factureren op de ontwikkelagenda.
 3. Bepaal de ambitie en doelstellingen.
 4. Stel de business case op.
 5. Stel het projectvoorstel op.
 6. Bepaal het gewenste scenario.
 7. Stel een projectleider aan om e-factureren te realiseren.
 8. Stel een project initiatie document (PID) op.

Meer informatie

Icoon stap 1Omschrijf huidige en toekomstige situatie

 1. Analyseer proces, ICT en organisatie.
 2. Bepaal toekomstige proces.
 3. Bepaal toekomstige organisatie. 
 4. Bepaal toekomstige ICT.
 5. Bepaal toekomstig inkoopbeleid.
 6. Bepaal verschillen tussen huidige en toekomstige situatie.
 7. Zorg voor goedkeuring van de toekomstige situatie door de verantwoordelijke managers.

Meer informatie

Icoon stap 3Bepalen veranderstappen

 1. Bepaal maatregelen.
 2. Bepalen communicatie.

Meer informatie

Icoon stap 4Uitvoeren veranderstappen (gedurende project)

In stap 3 heeft u bepaald welke veranderstappen u na het project moet uitvoeren om de doelstelling(en) van e-factureren te realiseren. Deze stappen moet u gedurende het project uitvoeren om de baten te realiseren.

Icoon stap 5Uitvoeren veranderstappen (na project)

In stap 3 heeft u bepaald welke veranderstappen u na het project moet uitvoeren om de doelstelling(en) van e-factureren te realiseren. Deze stappen moet u na het project uitvoeren om de baten te realiseren.

Icoon stap 6Evaluatie (na project)

Evalueer het project. Leer van uw eigen ervaring en laat andere overheidsorganisaties hier ook van leren door de evaluatie te sturen naar het Programmabureau e-factureren, zodat deze ervaring kan bijdragen (desgewenst anoniem) aan succesvolle implementatie van e-factureren in heel Nederland.