Informatiebijeenkomsten voor aanbestedingsplichtige organisaties

Toon pagina in menu

Het PIANOo Programmabureau e-factureren organiseert met grote regelmaat informatiebijeenkomsten over e-factureren. Deze bijeenkomsten worden enthousiast begroet en voorzien in een duidelijke behoefte.

Organiseer samen met ons een informatiebijeenkomst

Wilt u graag via een presentatie geïnformeerd worden over e-factureren? En bestaat die interesse ook bij collega-organisaties? Dan biedt het programmabureau de mogelijkheid van een informatiebijeenkomst op de locatie van één van de betrokken partijen.

Opzet informatiebijeenkomsten

Het programmabureau voorziet in een presentatie waarin de diverse aspecten van e-factureren aan de orde komen:

  • de stand van zaken, waaronder de verplichting vanuit de wet en EU-regelgeving;
  • de ontwikkelingen, zoals de inmiddels beschikbare, laagdrempelige e-factureringsmogelijkheden, ook voor uw toeleveranciers;
  • de te maken keuzes met aanknopingspunten voor de te ondernemen stappen op het gebied van ICT, financieel administratieve en inkoop- en organisatorische aspecten.

Contact gezocht met koepels en belangenbehartigers

Het programmabureau zoekt contact met koepels of belangenbehartigende partijen om samen informatiebijeenkomsten op te zetten voor hun achterban. Geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar hulpbijefactureren@pianoo.nl en wij nemen contact met u op.

Meer mogelijkheden

Ook voor decentrale overheden, zoals gemeenten staat de mogelijkheid van het organiseren van een gezamenlijke informatiebijeenkomst open. Als u als gemeente een informatiebijeenkomst wenst, nodigen wij daarbij ook uw buurgemeenten uit. U heeft als initiatiefnemer dan alleen een faciliterende rol, want PIANOo neemt de invulling van het programma voor haar rekening. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor functionarissen Financiële Administratie, Inkoop en ICT. Richt uw verzoek tot hulpbijefactureren@pianoo.nl en wij nemen contact met u op .

Aankomende bijeenkomsten e-factureren