Elektronisch factureren

Toon pagina in menu

Een elektronische factuur (e-factuur) is een digitaal bestand (maar geen pdf) dat vanuit het ene geautomatiseerde systeem elektronisch kan worden verwerkt in het andere systeem. Sinds 18 april 2019 zijn overheden, alle andere aanbestedende diensten en speciale sector organisaties wettelijk verplicht e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Dit webdossier is daarvoor het centrale platform en biedt organisaties de informatie om e-factureren te implementeren. Het PIANOo Programmabureau e-factureren ontwikkelde vanaf begin 2016 consequent content voor dit webdossier met als doel het ondersteunen van aanbestedingsplichtige organisaties. Sinds 1 juli 2019 zijn de activiteiten van het programmabureau beëindigd, maar de informatie op deze pagina’s blijft voorlopig beschikbaar.

Activiteiten programmabureau e-factureren beëindigd

Per 1 juli 2019 heeft het PIANOo programmabureau e-factureren zijn activiteiten beëindigd. De content op deze webpagina’s blijft voorlopig beschikbaar, maar wordt niet meer onderhouden. Dat geldt ook voor de implementatiemonitor met de status van de medeoverheden. Het programmabureau is niet meer per e-mail of telefonisch te bereiken. Vragen over e-factureren aan de Rijksoverheid kunt u stellen aan de helpdesk e-factureren van  het Kenniscentrum e-factureren.
Helpdesk e-factureren 

Verslag: Slotbijeenkomst PIANOo e-factureren bruist van ambities

 Icoon Aan de slag met e-facturerenAan de slag met e-factureren
E-factureren raakt de afdelingen Financiële Administratie, ICT en Inkoop. Maar wat zijn de te ondernemen stappen? En welke keuzes moeten gemaakt worden? Op deze pagina vindt u praktische informatie zoals handreikingen, tools, een stappenplan en templates die u op weg helpen om e-factureren binnen uw organisatie te implementeren

Icoon efactureren in ontwikkelingE-factureren in ontwikkeling
Op deze pagina leest u over de ontwikkelingen in e-factureren en ook over de initiatieven die het programmabureau heeft ondernomen, zoals de expertgroep e-factureren, onze ketenactivatie, Europese subsidieaanvraag (CEF-call), de Europese norm en de implementatiemonitor.

Icoon e-factuurE-factureren toegelicht 
Alle aanbestedende diensten moeten per 18 april 2019 de benodigde voorzieningen hebben getroffen om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken conform de EU-richtlijn 2014/55/EU en op basis van een wijziging in de Aanbestedingswetgeving. Op deze pagina leest u meer over (de voordelen van) e-factureren en de ondersteunende initiatieven die het programmabureau tot juli 2019 heeft ondernomen.

Praktijk & Tools
Diverse handreikingen, voorbeelddocumenten en praktijkvoorbeelden op basis waarvan u e-factureren kunt implementeren in uw organisatie.