Kansrijke actuele thema’s

Toon pagina in menu

Er zijn een aantal thema’s waarin innovatiegericht inkopen goed tot zijn recht komt, kansrijke thema’s. Denk aan: veiligheid, energie, watermanagement, verkeersmanagement, openbare ruimte, facilitair management en de gezondheidszorg.

Diensten

Diensten zijn overheidsactiviteiten ten behoeve van veiligheid, onderwijs, openbaar vervoer en nutsvoorzieningen.

Werken

Onder werken vallen objecten voor de bescherming tegen hoog water en regen, infrastructuur, de inrichting van de openbare ruimte, drinkwatervoorzieningen en de publieke gebouwen.

Sociaal domein

Binnen het sociaal domein vallen de overheidsactiviteiten met betrekking tot gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Aangezien veel activiteiten binnen de zorg geprivatiseerd zijn, is de rol van de inkopende overheid hier minder duidelijk.