Kansrijke actuele thema's innovatiegericht inkopen - Sociaal Domein

Toon pagina in menu

De gezondheidszorg is een kansrijk thema voor innovatiegericht inkopen.

Binnen het sociaal domein vallen de overheidsactiviteiten met betrekking tot gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Aangezien veel activiteiten binnen de zorg geprivatiseerd zijn, is de rol van de inkopende overheid hier minder duidelijk.

Gezondheidszorg

Hoewel de gezondheidszorg geprivatiseerd is, heeft de overheid nog altijd een groot belang bij het terug­dringen van haar kosten, zonder dat de effectiviteit afneemt. Bij ongewijzigd beleid zullen deze in 2020 oplopen tot € 6.390 per inwoner per jaar. Dit is een toename van meer dan 50%. Om het tekort aan personeel op te lossen zijn de komende decennia 700.000 extra mensen nodig, die niet op de arbeidsmarkt te vinden zullen zijn.

De actie-agenda van de topsector Life Sciences & Health (juni 2011) geeft aan dat de sector een proeftuin­ ontwikkelt rondom specifieke thema's alsmede oude behandelingen versneld vervangt. De overheid wordt om een voorwaardelijke vergoeding gevraagd voor zorg­oplossingen waarvoor een veelbelovende (voorlopige) Health Technology Assessment is uitgevoerd.

Universitaire Medische Centra zien het belang in van het inzetten van innovaties. UMC Rotterdam lokt innovaties uit bij nieuwbouw en renovatie van het Erasmus MC. UMC Groningen doet dit om haar zorg te verbeteren. Op regionaal vlak worden veel ontwikkelingen ingezet om slimmer te leven en ouderen langer gezond thuis te laten leven.

Enkele projecten

  • Slimmer leven 2020 - Organisaties uit de woon-, zorg- en welzijns­sector implementeren met zorgverzekeraars een nieuwe vergoedingen­structuur voor de inwoners van Eindhoven. Ook wil Slimmer Leven 2020 een gezamenlijk zorg-ICT netwerk ontwikkelen, dat alle zorg-, woon- en welzijnsinstellingen aansluit op een snel glas­vezelnetwerk met een grote capaciteit. Dit netwerk faciliteert het gebruik van allerlei technologische toepassingen en helpt organisaties hun ICT-huishouding slimmer in te richten.
  • MijnZorgnet is een dienstverlenende organisatie voor patiënten, mantelzorgers en professionele zorgverleners. Op mijnzorgnet.nl spelen alle betrokkenen bij het zorgproces een belangrijke rol. Missie is het samen bouwen aan een sterk kennisnetwerk.
  • Meer zorg met minder handen combineert een nationaal en internationaal project. Met diverse landen wordt de toekomstige behoefte op het gebied van langer zelfstandig wonen voor ouderen gedefinieerd. Deze behoefte kan worden ingevuld met ICT oplossingen alsook innovaties op het gebied van robotica. Deze oplossingen worden via SBIR ontwikkeld.
  • De vervanging van de huidige beddenwas­centrale door een innovatieve en duurzame variant. Dit project is mede gesponsord door Europese Commissie.
    Beddenwascentrale  op innovatiekoffer.nl
  • Via de Innovatieversneller Zorgoplossingen worden zorgoplossingen van FME, ZonmW en SBIR in beeld gebracht. Een jury van deskundigen en belanghebbenden selecteert tenminste drie (combinaties van) innovaties die geïmplementeerd zullen worden.