Kansrijke actuele thema's innovatiegericht inkopen - Diensten

Toon pagina in menu

Veiligheid en Energie, intelligente netwerken en duurzame mobiliteit zijn kansrijke thema's voor innovatiegericht inkopen.

Diensten zijn overheidsactiviteiten ten behoeve van veiligheid, onderwijs, openbaar vervoer en nutsvoorzieningen.

Veiligheid
Energie, intelligente netwerken en duurzame mobiliteit

Veiligheid

Veiligheid bestaat uit de werkgebieden safety en security. Safety richt zich op het waarborgen van veiligheid door rekening te houden met menselijke fouten en het falen van technische middelen. Security gaat over het waarborgen van veiligheid tegen de opzettelijk inbreuk door mensen die kwaad willen: van fraudeurs en kleine criminelen tot terroristen.

Dit onderscheid kan ook worden omschreven als 'veiligheid vs beveiligen'. Beide gebieden vallen onder dit thema.

Veiligheidsbeheersing gaat over risico- en crisisbeheersing en komt tot uitdrukking in de veiligheidsketen. Deze keten bestaat uit de elementen: pro-actie, preventie, preparatie, respons en herstel / nazorg.

Bij de Rijksoverheid ligt de verantwoordelijkheid voor veiligheid vooral bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, in combinatie met overheidsorganisaties zoals politie en brandweer en bij het ministerie van Defensie. Als één van de grootste overheidsklanten heeft zij veel innovaties laten ontwikkelen om de veiligheid te verbeteren.

Enkele projecten

  • The Hague Security Delta, Netherlands Security Monitoring & Information Centre. In de City Deal Stedelijke veiligheid werken overheden en bedrijven aan een veiliger leef- en werkomgeving.
    Meer informatie City Deal  op agendastad.nl
  • Implementeren resultaten SBIR's (Small Business Innovation Research) Simulatie & Serious gaming en fysieke bescherming.
    Meer informatie SBIR Serious Gaming  op innovatiekoffer.nl

Energie, intelligente netwerken en duurzame mobiliteit

Op het gebied van energievoorziening ontstaat er steeds meer behoefte aan intelligente netwerken (smart grids) die er voor zorgen dat elektrische energie efficiënt en betrouwbaar wordt aan­geboden. De noodzaak om intelligente netwerken te ontwikkelen wordt groter vanwege het feit dat de energieopwekking voor een deel gedecentraliseerd wordt (zonne- en windenergie), de piekbelastingen steeds groter worden en apparaten steeds intelligenter.

Op het gebied van duurzame mobiliteit spelen belangrijke ontwikkelingen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondersteunt gemeentelijke initiatieven op het gebied van intermodaliteit, zoals Fresh Corridor, verhuizing in Rotterdam van de Merwedehaven naar het Waal-Eemhavengebied, en herinrichting van Freshport en Amsterdam Connecting Trade.

Het realiseren van elektrisch vervoer is een speerpunt voor de rijksoverheid. Daarbij wordt ook aangesloten op de regionale activiteiten. Gekozen is voor een aantal focusgebieden in Nederland zoals Noord-Brabant en Amsterdam waarmee afspraken worden gemaakt over elektrisch rijden. In de Brabantse regio zijn er contacten gelegd met de provincie en Brainport Eindhoven.

Enkele projecten

  • Duurzame energie – Realisatie duurzame energievoorziening Rijk en regio. Per regio maken belanghebbenden een business case voor een concreet initiatief duurzame energievoorziening.
  • Duurzame mobiliteit – Realiseren elektrische infrastructuur. Ontwikkelen nieuwe vormen van e-mobiliteit en parkeerdiensten.
  • Smart Grids – aanwijzen proeflocatie voor smart grids.