Praktijkvoorbeelden innovatiegericht inkopen

Toon pagina in menu

Relevante (praktijk)voorbeelden van innovatiegericht inkopen.

  • Zo kreeg Zuid-Holland een weg die energie opwekt

  • Innoveren met de onderhandelingsprocedure

  • Innovatiepartnerschap verwezenlijkt Groene Droom: Hof van Twente krijgt twee duurzame kindcentra

  • Innovatiepartnerschap: slimme combinaties van methoden en technieken

  • Innovatiecompetitie tegen geluidshinder langs provinciale weg

  • Evaluatieverslag aanbesteding Project DOEN

  • MKB Innovatie Top 100

  • Innovation procurement: The power of the public purse

  • Export-app resultaat van unieke publiek-private samenwerking

  • Natuurbrandbeheersing op hoger plan met satellietdata