Internationale activiteiten Innovatiegericht Inkopen

Toon pagina in menu

Op deze pagina zijn meerdere lopende Europese leernetwerken en projecten rondom het onderwerp innovatiegericht inkopen te vinden. Aan enkele neemt PIANOo incidenteel deel.

Mutual Learning Exercise on Innovation Procurement

Zestien Europese landen delen in de Mutual Learing Exercise (MLE) on Innovation Procurement hun kennis over innovatiegericht inkopen. Ze doen dat onder voorzitterschap van prof. Enquist. Deze MLE is geïnitieerd door de Europese Commissie naar aanleiding van het visiedocument van het European Research Area and Innovation Committee (ERAC) over innovatiegericht inkopen. Vanuit Nederland neemt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met PIANOo deel aan dit initiatief. In maart 2017 was Nederland gastland van het eerste landenbezoek. Onderwerpen van de MLE zijn het strategisch raamwerk voor innovatiegericht inkopen inclusief definities, doelen, indicatoren en instrumenten. Ook komen de rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen bij publieke inkooptrajecten van beleid tot uitvoering aan bod.

ERAC Visiedocument  (pdf) op data.consilium.europe.eu
MLE on Innovation Procurement  op rio.jrc.ec.europa.eu

Europese Agenda Stad

De Europese Agenda Stad is tijdens het Nederlands voorzitterschap van de EU vastgesteld in het Pact of Amsterdam. In dit Pact staan formele afspraken over de invloed die EU-steden kunnen uitoefenen op 12 maatschappelijk relevante onderwerpen. Op elk van die onderwerpen wordt een partnerschap opgericht. De Europese Unie ziet dat steden steeds belangrijker worden bij het aanpakken van maatschappelijke problemen en bij het versnellen van bijvoorbeeld de energietransitie en het zorgvuldig omgaan met grondstoffen.

Europese Partnerschap Innovatiegericht en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

innoPROCUR

innoPROCUR is een Horizon 2020 samenwerkingsproject van Friuli Innovazione Research and Technology Transfer Centre uit Italie, Lodz Regional Development Agency uit Polen en PIANOo. In dit project onderzoeken de deelnemers welke instrumenten het innovatieve MKB stimuleren en ondersteunen deel te nemen aan Europese aanbestedingstrajecten. Het project is met name gericht op precommerciele inkooptrajecten, zoals Small Business Innovation Research (SBIR), en reguliere inkooptrajecten waar overheden zoeken naar een innovatieve oplossing voor hun vraagstuk. Met peer-learning workshops worden goede en slechte voorbeelden gewisseld om zo te komen tot een praktische handreiking 'Design Options Paper'. Deze handreiking moet overheden en business support centres ondersteunen in hun werkzaamheden.

innoPROCUR  op friulinnovazione.it

Procure2Innovate

Procure2Innovate is een netwerk voor Europese expertisecentra op het gebied van Innovatiegericht Inkopen. In het netwerk delen de Europese expertisecentra hun ervaringen over innovatiegericht inkopen en de rol van een expertisecentrum. Deelnemende landen in dit netwerk naast Nederland zijn: Duitsland (trekker), Oostenrijk, Zweden, Spanje, Estland, Ierland, Italië, Portugal en Griekenland. De laatste 5 landen hebben onlangs een expertisecentrum innovatiegericht inkopen opgericht. Het doel van Procure2innovate is om aanbestedende diensten beter te kunnen ondersteunen bij innovatiegericht inkopen. Daarvoor wisselen de expertisecentra binnen het netwerk kennis uit over hun aanpak, doelgroepen, diensten en resultaten. Procure2innovate is opgericht met een subsidie van de Europese Commissie voor een periode van 4 jaar.

Procure2innovate  op cordis.europe.eu.