Internationale activiteiten innovatiegericht Inkopen

Toon pagina in menu

Op deze pagina zijn meerdere lopende Europese leernetwerken en projecten rondom het onderwerp innovatiegericht inkopen te vinden. Aan enkele neemt PIANOo (incidenteel) deel.

Europese Agenda Stad

De Europese Agenda Stad is tijdens het Nederlands voorzitterschap van de EU vastgesteld in het Pact of Amsterdam. In dit Pact staan formele afspraken over de invloed die EU-steden kunnen uitoefenen op 12 maatschappelijk relevante onderwerpen. Op elk van die onderwerpen wordt een partnerschap opgericht. De Europese Unie ziet dat steden steeds belangrijker worden bij het aanpakken van maatschappelijke problemen en bij het versnellen van bijvoorbeeld de energietransitie en het zorgvuldig omgaan met grondstoffen.

Europese Partnerschap Innovatiegericht en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Procure2Innovate

Procure2Innovate is een netwerk voor Europese expertisecentra op het gebied van Innovatiegericht Inkopen. In het netwerk delen de Europese expertisecentra hun ervaringen over innovatiegericht inkopen en de rol van een expertisecentrum. Deelnemende landen in dit netwerk naast Nederland zijn: Duitsland (trekker), Oostenrijk, Zweden, Spanje, Estland, Ierland, Italië, Portugal en Griekenland. De laatste 5 landen hebben onlangs een expertisecentrum innovatiegericht inkopen opgericht. Het doel van Procure2innovate is om aanbestedende diensten beter te kunnen ondersteunen bij innovatiegericht inkopen. Daarvoor wisselen de expertisecentra binnen het netwerk kennis uit over hun aanpak, doelgroepen, diensten en resultaten. Procure2innovate is opgericht met een subsidie van de Europese Commissie voor een periode van 4 jaar.

Procure2innovate  op procure2innovate.eu.