Internationale Sociale Voorwaarden Academie

Toon pagina in menu

PIANOo organiseert regelmatig de Internationale Sociale Voorwaarden Academie (ISV-A). De ISV-A is een programma van 6 dagdelen waarin deelnemers in 9 maanden worden opgeleid in het toepassen van internationale sociale voorwaarden en due diligence op hun inkoop- en aanbestedingsprocessen.

Na afronding van het programma hebben deelnemers inzichten opgedaan, concrete handvatten en eerste ervaringen om zelfstandig invloed uit te kunnen uitoefen op het verbeteren van sociale en arbeidsomstandigheden in de internationale keten.

Programma

De handvatten die worden geboden zijn praktisch van aard en nodig om op de werkvloer vorm en inhoud te geven aan internationale sociale voorwaarden en due diligence.

Het vertrekpunt voor de toepassing van ISV is het Rijkskader dat op 1 april 2017 van kracht is. Tijdens de bijeenkomsten worden alle fasen van het inkoopproces behandeld; van het vormen van een ISV (inkoop)strategie tot en met de uitvoering van het contract en het contractmanagement.

  • Experts op het gebied van ISV vanuit zowel de overheid als markt delen inzichten en tools die nodig zijn om te starten met sociaal inkopen.
  • Aanbesteding technische en juridische aspecten komen aan bod.
  • Hoe te handelen volgens de OESO richtlijnen.
  • En op welke manieren intern draagvlak verkregen kan worden.

Verslagen eerdere academies:
Academie Internationale Sociale Voorwaarden - verslag 20 november 2018 
Terugblik ISV Academie: op zoek naar het waarom - verslag 13 juni 2019

Praktijk

Om het geleerde direct toe te kunnen passen starten deelnemers in de eigen organisatie minimaal één pilottraject met ISV in de hoofdrol. Het leren van elkaars ervaringen bij deze pilottrajecten vormt een belangrijk deel van de bijeenkomsten.

Voor wie?

Internationaal sociaal inkopen is een uitdaging voor de hele organisatie. Van deelnemende organisaties wordt verwacht dat minimaal 2 personen deelnemen; een inkoper en duurzaamheidscollega of een bij inkopen betrokken budgethouder of projectleider.

Kosteloos is niet vrijblijvend

Gemotiveerde deelnemers dragen bij aan een leerzaam en inspirerend programma. Hoewel er geen kosten aan de ISV-A zijn verbonden is het programma volgen niet vrijblijvend: naast deelname door 2 personen per organisatie is het van belang dat er minimaal één ISV pilot wordt gestart en dat elke bijeenkomst wordt bijgewoond. In aanloop naar de start van de ISV-A tonen deelnemers met een huiswerkopdracht het commitment aan voor het volgen van dit traject.

Meer informatie

Bij vragen over de ISV-A kunt u een bericht sturen naar @email