Leernetwerk Adviesdiensten

Toon pagina in menu

Wilt u meer leren over het circulair en klimaatneutraal inkopen van adviesdiensten? In dit leernetwerk krijgt u meer inzicht in de kansen en alternatieve mogelijkheden en deelt u kennis en ervaringen met collega’s.

Programma

Het programma van het leernetwerk is interactief. In 1 dag leert u van experts en ervaringsdeskundigen en deelt kennis en ervaringen met collega’s van andere publieke organisaties.

Centraal ochtendprogramma

In het ochtendprogramma wordt ingegaan op centrale thema’s als interne organisatievraagstukken, monitoring en meten en samenwerking markt en overheid. Het ochtendprogramma wordt gezamenlijk georganiseerd met de andere leernetwerken.

Sectorspecifiek middagprogramma

In de middag wordt ingegaan op de mogelijkheden rondom klimaatneutraal en circulair inkopen van adviesdiensten en krijgt u een praktijkgericht handelingsperspectief aangeboden. Er wordt onder andere aandacht besteed aan:

  • Hoe in de uitvraag van adviesdiensten te sturen op de bijdrage van de adviseurs aan de maatschappelijke doelstellingen van de opdrachtgever;
  • Het beperken van de milieu-impact van mobiliteitsbewegingen binnen adviesopdrachten en het stimuleren van alternatieve vervoersmiddelen daarbinnen;
  • Alternatieve mogelijkheden voor het maken van duurzame impact via inkoop van adviesdiensten, zoals het stimuleren van maatschappelijke tegenprestaties.

Voor wie?

  • Betrokkenen bij inkooptrajecten van adviesdiensten bij publieke organisaties: projectleiders, budgethouders, inkopers, inkoopmanagers, HR-managers, contractmanagers en duurzaamheidscoördinatoren.
  • Deelnemers aan de Green Deal Circulair Inkopen.

Data bijeenkomst

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 27 juni 2019 van 9.30 uur tot 17.00 uur. Locatie Rijtuigenloods te Amersfoort.

Voorwaarden

Van deelnemers wordt verwacht dat zij:

  • Basiskennis hebben van aanbesteden;
  • Ervaringen willen delen met andere deelnemers;
  • Bezig zijn met of oriënteren op een relevant inkooptraject binnen hun organisatie.

Contact

Wilt u meer informatie over dit leernetwerk? Neem dan contact op met Sara Rademaker via @email.

Aanmelden

Aanmelden is niet meer mogelijk.