Leernetwerk Bedrijfskleding

Toon pagina in menu

Wilt u meer leren over circulair inkopen van bedrijfskleding? In dit leernetwerk krijgt u meer inzicht in kansen en mogelijkheden, hoort u over de nieuwste marktontwikkelingen en deelt u kennis en ervaringen met collega’s.

Programma

Het programma is interactief. In 4 dagen leert u van experts en ervaringsdeskundigen en deelt kennis en ervaringen met collega’s van andere publieke organisaties. De 4e bijeenkomst staat in het teken van een marktontmoeting met kledingleveranciers en -producenten.

Centraal ochtendprogramma

In de ochtenden wordt ingegaan op centrale thema’s als interne organisatievraagstukken, monitoring en meten en samenwerking markt en overheid. Het ochtendprogramma wordt gezamenlijk georganiseerd met de andere leernetwerken.

Sectorspecifiek middagprogramma

In de middag wordt ingezoomd op het inkopen van circulaire bedrijfskleding. Het stimuleren van de toepassing van hergebruikte materialen en het behalen van CO2-reductie vormt een belangrijk uitgangspunt. Per bijeenkomst wordt een praktijkgericht handelingsperspectief geboden. In de sessies wordt onder andere aandacht besteed aan:

 • Marktbenadering;
 • Inkoopcriteria en beoordelingsmethodiek;
 • Meten en monitoring;
 • Verificatie en contractbeheer.

Bij uw inschrijving kunt u aangeven wat uw specifieke behoeften zijn. Dit vormt input voor de programmering van de bijeenkomsten.

Voor wie?

 • Betrokkenen bij inkooptrajecten van kleding bij publieke organisaties, zoals: categoriemanagers, producten- en dienstenmanagers, inkopers, assortimentsmanagers, beleidsmedewerkers, duurzaamheidscoördinatoren en kledingcoördinatoren.
 • Deelnemers aan de Green Deal Circulair Inkopen met een relevante inkoopcasus.

Dit leernetwerk is een voortzetting van het leernetwerk duurzame bedrijfskleding uit 2018. Voor nieuwe deelnemers wordt een webinar georganiseerd waar de informatie van afgelopen jaar wordt samengevat. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de basisbeginselen van het inkopen van circulaire bedrijfskleding, zoals inkoopstrategie, interne organisatie en het gunningscriteria.

Data bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden plaats op:

 • Donderdag 4 april 2019. 9.30 uur tot 17.00 uur. Locatie Philharmonie Haarlem te Haarlem;
 • Donderdag 27 juni 2019. 9.30 uur tot 17.00 uur. Locatie Rijtuigenloods te Amersfoort;
 • Donderdag 26 september 2019. 9.30 uur tot 17.00 uur. Locatie De Reehorst te Ede;
 • Donderdag 21 november 2019. 9.30 - 12.30 uur. Locatie Greenvillage in Nieuwegein .

Voorwaarden

Van deelnemers wordt verwacht dat zij:

 • Basiskennis hebben van aanbesteden;
 • Ervaringen willen delen met andere deelnemers;
 • Bezig zijn met of oriënteren op een relevant inkooptraject binnen hun organisatie;
 • Het webinar over circulaire bedrijfskleding hebben gekeken.

Contact

Wilt u meer informatie over dit leernetwerk? Neem dan contact op met @email van Rijkswaterstaat.

Aanmelden

Aanmelden voor de leernetwerken is niet meer mogelijk.