Leernetwerk Kantoorinrichting

Toon pagina in menu

Wilt u meer leren over het inkopen van circulaire kantoorinrichting? In dit leernetwerk krijgt u meer inzicht in kansen en mogelijkheden, hoort u over de nieuwste marktontwikkelingen en deelt u kennis en ervaringen met collega’s.

Programma

Het programma is interactief. In 4 dagen leert u van experts en ervaringsdeskundigen en deelt kennis en ervaringen met collega’s van andere publieke organisaties. De 4e bijeenkomst staat in het teken van een marktontmoeting met leveranciers en producenten van kantoorinrichting.  

Centraal ochtendprogramma

In de ochtenden wordt ingegaan op centrale thema’s als interne organisatievraagstukken, monitoring en meten en samenwerking markt en overheid. Het ochtendprogramma wordt gezamenlijk georganiseerd met de andere leernetwerken.

Sectorspecifiek middagprogramma

In de middag wordt ingegaan op de inkoop en organisatie van circulair kantoorinrichting. Per bijeenkomst wordt een praktijkgericht handelingsperspectief geboden en is er ruimte voor intervisie aan de hand van uw eigen praktijkcasus. In de sessies wordt onder andere aandacht besteed aan:

 • Interne organisatievraagstukken en -randvoorwaarden;
 • Implementatie van circulaire contracten;
 • Contractmanagement;
 • Circulaire verdienmodellen.

Voor wie?

 • Betrokkenen bij inkooptrajecten van kantoorinrichting bij publieke organisaties: projectleiders, budgethouders, inkopers, inkoopmanagers, facilitairmanagers contractmanagers en duurzaamheidscoördinatoren.
 • Deelnemers aan de Green Deal Circulair Inkopen met een relevante inkoopcasus.

Dit leernetwerk is een voortzetting van het leernetwerk circulaire kantoorinrichting 2018. Voor nieuwe deelnemers wordt een webinar georganiseerd waar de informatie van afgelopen jaar wordt samengevat. Hierbij wordt onder andere ingegaan op het bepalen van de behoefte en ambitie, de vraagstelling en het beoordelen van circulariteit. 

Data bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden plaats op:

 • Donderdag 4 april 2019. 9.30 uur tot 17.00 uur. Locatie Philharmonie Haarlem te Haarlem;
 • Donderdag 27 juni 2019. 9.30 uur tot 17.00 uur. Locatie Rijtuigenloods te Amersfoort;
 • Donderdag 26 september 2019. 9.30 uur tot 17.00 uur. Locatie De Reehorst te Ede;
 • Donderdag 7 november 2019. 11.30 uur tot 17.00 uur. Locatie Van Nellefabriek in Rotterdam.

Voorwaarden

Van deelnemers wordt verwacht dat zij:

 • Basiskennis hebben van aanbesteden;
 • Ervaringen willen delen met andere deelnemers;
 • Bezig zijn met of oriënteren op een relevant inkooptraject binnen hun organisatie;
 • Het webinar over circulaire kantoorinrichting hebben gekeken.

Contact

Wilt u meer informatie over dit leernetwerk? Neem dan contact op met Sara Rademaker (@email ) van PIANOo.

Aanmelden

Aanmelden voor de leernetwerken is niet meer mogelijk.