Leernetwerk Bouw

Toon pagina in menu

Wilt u meer leren over het inkopen van circulaire gebouwen? In dit leernetwerk krijgt u meer inzicht in kansen en mogelijkheden hoe u circulariteit en CO2-reductie mee kan nemen in de inkoopprocessen, hoort u over de nieuwste marktontwikkelingen en deelt u kennis en ervaringen met collega’s.

Programma

Het programma is interactief. In 4 dagen leert u van experts en ervaringsdeskundigen en deelt kennis en ervaringen met collega’s van andere publieke organisaties. De 4e bijeenkomst staat in het teken van een marktontmoeting met marktpartijen uit de bouw.  

Centraal ochtendprogramma

In de ochtenden wordt ingegaan op centrale thema’s als interne organisatievraagstukken, monitoring en meten en samenwerking markt en overheid. Het ochtendprogramma wordt gezamenlijk georganiseerd met de andere leernetwerken.

Sectorspecifiek middagprogramma

In de middag wordt ingegaan op inkoopvraagstukken in de bouwsector. Per bijeenkomst worden concrete handvaten geboden waarmee u in uw eigen praktijk verder kunt. In de sessies wordt o.a. aandacht besteed aan:

 • Ambities vaststellen en delen;
 • Samenwerking bij de aanbesteding;
 • Beste practises en lessons learned rondom selectie- en gunningcriteria;
 • Marktontmoeting met partijen uit de bouw.

Het programma wordt samen met de deelnemers verder vormgegeven. Bij uw inschrijving kunt u aangeven wat uw specifieke behoeften zijn. Dit vormt de input voor de programmering van de 1e, 2e en 3e bijeenkomst. De 4e bijeenkomst staat in het teken van een marktontmoeting.

Het leernetwerk wordt uitgevoerd samen met het Platform Circulair Bouwen 2023 (CB’23). Dit is een platform dat bouwpartijen met circulaire ambities met elkaar verbindt, zowel in de GWW-sector als in de woning en utiliteitsbouw.

Platform CB'23  op platformcb23.nl

Voor wie?

 • Betrokkenen bij inkooptrajecten van bouw bij publieke organisaties: projectleiders, budgethouders, inkopers, vastgoedbeheerders, contractmanagers, beleidsmedewerkers en duurzaamheidscoördinatoren.
 • Deelnemers aan de Green Deal Circulair Inkopen met een relevant inkooptraject.  

Dit leernetwerk is een vervolg op het leernetwerk Bouw GWW uit 2018. Vanwege de brede belangstelling en de sectorspecifieke uitdagingen worden deze twee sectoren in 2019 gesplitst in twee aparte  leernetwerken. Voor nieuwe deelnemers wordt een webinar georganiseerd waar de informatie van afgelopen jaar wordt samengevat. Hier wordt onder andere ingegaan op losmaakbaarheid, meten van circulariteit en gunnen op circulariteit.

Data bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden plaats op:

 • Donderdag 4 april 2019. 9.30 uur tot 17.00 uur. Locatie Philharmonie Haarlem te Haarlem;
 • Donderdag 27 juni 2019. 9.30  uur tot 17.00 uur. Locatie Rijtuigenloods te Amersfoort;
 • Donderdag 26 september 2019. 9.30 uur tot 17.00 uur. Locatie De Reehorst te Ede;
 • Donderdag 7 november 2019. 11.30 uur tot 17.00 uur. Locatie Van Nellefabriek in Rotterdam.

Voorwaarden

Van deelnemers wordt verwacht dat zij:

 • Basiskennis hebben van aanbesteden;
 • Ervaringen willen delen met andere deelnemers;
 • Bezig zijn met of oriënteren op een relevant inkooptraject binnen hun organisatie;
 • Het webinar over circulaire bouw hebben gekeken.

Contact

Wilt u meer informatie over dit leernetwerk? Neem dan contact op met @email  van Rijkswaterstaat.

Aanmelden

Aanmelden voor de leernetwerken is niet meer mogelijk.