Leernetwerk Catering

Toon pagina in menu

Wilt u meer leren over circulair inkopen van catering en koffieautomaten? In dit leernetwerk krijgt u meer inzicht in kansen en mogelijkheden binnen de cateringsector, hoort u over de nieuwste marktontwikkelingen en deelt u kennis en ervaringen met collega’s.

Programma

Het programma is interactief. In 2 dagen leert u van experts en ervaringsdeskundigen en deelt kennis en ervaringen met collega’s van andere publieke organisaties.

Centraal ochtendprogramma

In het ochtendprogramma wordt ingegaan op centrale thema’s als interne organisatievraagstukken, monitoring en meten en samenwerking markt en overheid. Het ochtendprogramma wordt gezamenlijk georganiseerd met de andere leernetwerken.

Sectorspecifiek middagprogramma

In de middag wordt ingegaan op het inkopen van circulaire catering. Per sessie wordt een praktijkgericht handelingsperspectief geboden. Er wordt onder andere aandacht besteed aan:

 • De vermindering van grondstof- en materiaalgebruik, vermindering CO2 uitstoot;
 • Het voorkomen van voedselverspilling;
 • Het gebruiken van reststromen en voedsel uit de regio en het seizoen;
 • De transitie naar meer plantaardige eiwitten;
 • Reductie en duurzame alternatieven van verpakkingsmateriaal;
 • Recycling en refurbishing van koffieautomaten en bekers;
 • Innovatie en circulariteit in de keten;
 • Tools en hulpmiddelen.

Het programma wordt samen met de deelnemers verder vormgegeven. Bij uw inschrijving kunt u aangeven wat uw specifieke behoeften zijn. Dit vormt de input voor de programmering van de 2 bijeenkomsten.

Voor wie?

 • Betrokkenen bij inkooptrajecten van catering bij publieke organisaties: projectleiders, budgethouders, inkopers, inkoopmanagers, facilitair managers contractmanagers en duurzaamheidscoördinatoren.
 • Deelnemers aan de Green Deal Circulair Inkopen met een relevant inkooptraject. 

Data bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden plaats op:

 • Donderdag 27 juni 2019. 9.30 uur tot 17.00 uur.Locatie Rijtuigenloods te Amersfoort;
 • Donderdag 26 september 2019. 9.30 uur tot 17.00 uur. Locatie De Reehorst te Ede.

Voorwaarden

Van deelnemers wordt verwacht dat zij:

 • Basiskennis hebben van aanbesteden;
 • Ervaringen willen delen met andere deelnemers;
 • Aanwezig zijn bij alle bijeenkomsten;
 • Bezig zijn met of oriënteren op een relevant inkooptraject binnen hun organisatie.

Contact

Wilt u meer informatie over dit leernetwerk? Neem dan contact op met paula.huismans@rws.nl van Rijkswaterstaat.

Aanmelden

Aanmelden voor de leernetwerken is niet meer mogelijk.