Leernetwerk Zero Emissie voertuigen

Toon pagina in menu

Wilt u meer leren over het inkopen van zero emissie voertuigen en laadinfrastructuur? In dit leernetwerk krijgt u meer inzicht in kansen en mogelijkheden, hoort u over de nieuwste marktontwikkelingen en innovaties en deelt u kennis en ervaringen met collega’s.

Programma

Het programma is interactief. In 4 dagen leert u van experts en ervaringsdeskundigen en bouwt u mee aan het leernetwerk door kennis en ervaringen met collega’s van andere publieke organisaties te delen.

Centraal ochtendprogramma

In het ochtendprogramma wordt ingegaan op centrale thema’s als interne organisatievraagstukken, monitoring, meten en samenwerking tussen markt en overheid. Het ochtendprogramma wordt gezamenlijk georganiseerd met de andere leernetwerken.

Sectorspecifiek middagprogramma

In de middag wordt ingegaan op de inkoop en organisatie van zero emissie voertuigen. Per bijeenkomst wordt een praktijkgericht handelingsperspectief geboden. In de sessies wordt onder andere aandacht besteed aan:

 • Interne organisatievraagstukken en -randvoorwaarden;
 • Ambities uit het concept Klimaatakkoord;
 • Uitdagen van leveranciers tot het bijdragen aan zero emissie doelstellingen;
 • Laadinfrastructuur.

Het programma wordt samen met de deelnemers verder vormgegeven. Bij uw inschrijving kunt u aangeven wat uw specifieke behoeften zijn. Dit vormt de input voor de programmering van de 1e, 2e en 3e bijeenkomst. De 4e bijeenkomst staat in het teken van een marktontmoeting met leasemaatschappijen, leveranciers van voertuigoplossingen en laadinfrastructuur.

Voor wie?

 • Betrokkenen bij het inkopen van zero emissie voertuigen bij publieke organisaties, zoals: wagenparkbeheerders, duurzaamheidscoördinatoren, inkopers, beleidsmedewerkers.
 • Deelnemers aan de Green Deal Circulair Inkopen met praktijkcasus op gebied van duurzame dienstvoertuigen.

Dit leernetwerk is een voortzetting van het leernetwerk duurzame mobiliteit uit 2018. Voor nieuwe deelnemers wordt een webinar georganiseerd waar de informatie van afgelopen jaar wordt samengevat.

Data bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden plaats op:

 • Donderdag 4 april 2019. 9.30 uur tot 17.00 uur. Locatie Philharmonie Haarlem te Haarlem;
 • Donderdag 27 juni 2019. 9.30 uur tot 17.00 uur. Locatie Rijtuigenloods te Amersfoort;
 • Donderdag 26 september 2019. 9.30 uur tot 17.00 uur. Locatie De Reehorst te Ede;
 • Donderdag 7 november 2019, marktontmoeting. 11.30 uur tot 17.00 uur. Locatie Van Nellefabriek in Rotterdam.

Voorwaarden

Van deelnemers wordt verwacht dat zij:

 • Basiskennis hebben van aanbesteden;
 • Ervaringen willen delen met andere deelnemers;
 • Ambities hebben met dit onderwerp en bezig zijn met of het oriënteren op een relevant inkooptraject binnen hun organisatie;
 • Het webinar over duurzame mobiliteit hebben gezien.

Contact

Wilt u meer informatie over dit leernetwerk? Neem dan contact op met Baldwin Henderson van PIANOo.

Aanmelden

Aanmelden voor de leernetwerken is niet meer mogelijk.