Verslag leernetwerkdag 3: Klimaatneutraal en circulair inkopen? Breng de impact in kaart! - 26 september 2019

Toon pagina in menu

Op donderdag 26 september 2019 stond het ochtendprogramma van de derde Leernetwerkdag van PIANOO en RWS in het teken van impactmeting. Michiel Zijp (RIVM) startte met een overzicht van de verschillende mogelijkheden en tools. Hierna sloten de deelnemers aan bij een workshop naar keuze over verschillende methodieken. In de middag vonden de specifieke leernetwerken plaats.

Lees ook het interview met Michiel Zijp, onderzoeker bij het centrum voor duurzaamheid milieu en gezondheid van het RIVM over het hoe, wat en waarom van meten.

Het meten van impact is een belangrijke succesfactor voor klimaatneutraal en circulair inkopen. Want hoe kunnen we optimaliseren, verantwoorden en intern draagvlak creëren als we niet weten of onze inzet ook het gewenste effect heeft?

Op deze pagina vindt u een overzicht van de leerpunten, een video-impressie en de foto’s van de dag.

Ochtendprogramma: Breng de impact in kaart!

Na de introductie van Michiel Zijp gingen deelnemers in workshops aan de slag met de mogelijkheden van verschillende meetinstrumenten.

PIANOo zoomde in op hoe organisaties met de gratis MVI-zelfevaluatie tool eenvoudig inzicht in hun prestaties en vorderingen op gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen krijgen, RIVM ging in op hoe uit alle tools de tool te kiezen die het best bij een organisatie en inkoopproces past en in de tool-carrousel gaven ontwikkelaars en experts van diverse meetinstrumenten een toelichting op hun tool of aanpak.

Hieronder vindt u een korte video-impressie van de dag.

Leerpunten leernetwerken

Het middagprogramma van de leernetwerken was gevuld met presentaties, best practices en workshops. Bekijk per leernetwerk de belangrijkste tips en leerpunten.

Leernetwerk Bouw

Meetbaarheid en verifieerbaarheid helpen om tot een concrete invulling van het begrip ‘circulair aanbesteden’ in de bouw te komen. Dat begint bij zelf zo specifiek mogelijk formuleren.
Leernetwerk Bouw

Leernetwerk GWW

Verschillende tools geven een impuls aan meer circulariteit in de GWW-sector. Denk aan een levenscyclusanalyse, DuboCalc, het gebruik van een materialenpaspoort en het meten van losmaakbaarheid. Maar ook de CO2-prestatieladder blijft relevant.
Leernetwerk GWW

Leernetwerk Energie

Als u alle kansen voor energiebesparing en eigen opwek benut heeft, blijft er mogelijk nog een energievraag over. Hoe koopt u die duurzame energie het beste in? Maak hiervoor een uitgebreide inventarisatie en bekijk de aanpak van koplopergemeenten.
Leernetwerk Energie

Leernetwerk Doelgroepenvervoer

Behandel de vervoerder in de contractfase als een partner, daarmee vergroot u de werkbaarheid en de haalbaarheid van uw eisen. Betrek ook voertuigenleveranciers en laadinfrastructuur-exploitanten bij uw keuzes. Maar weeg allereerst de bestaande aanbestedingsvormen goed tegen elkaar af.
Leernetwerk Doelgroepenvervoer

Leernetwerk Zero emissie voertuigen

Wacht niet af, maar kijk naar wat er nu al kan. Inkopende organisaties die weten wat er te koop is en wat er allemaal al kan, zetten de stap naar slimme, duurzamere vervoerskeuzes sneller en doordachter. En dan blijkt er vaak ook meer mogelijk dan gedacht.
Leernetwerk Zero emissie voertuigen

Leernetwerk Bedrijfskleding

Concurrentiegerichte dialoog als startpunt: consulteer de markt en maak duurzaamheid meetbaar bij uw uitvraag voor circulaire bedrijfskleding. Een goede aanbesteding voor bedrijfskleding begint bij een marktconsultatie. Daarnaast is het belangrijk duurzaamheid meetbaar te maken, bijvoorbeeld via de Modint Ecotool of een ander instrument.
Leernetwerk Bedrijfskleding

Leernetwerk Kantoorinrichting

Het circulair inkopen van kantoorinrichting is relatief nieuw. In plaats van het stellen van harde KPI’s die in de praktijk misschien niet realistisch blijken, levert een gezamenlijke inspanningsverplichting vaak meer op. Circulariteit en ‘het echte werk’ beginnen pas na gunning. Daar is een groeimodel een belangrijk onderdeel van.
Leernetwerk Kantoorinrichting

Leernetwerk Catering

Tools helpen om circulariteit in catering meetbaar te maken en draagvlak bij gasten te creëren. Maar zorg allereerst voor een duidelijke definitie van circulaire catering en goed partnerschap met de leverancier. Vraag bijvoorbeeld zero waste catering uit, dan weet de leverancier precies waar aan toe te zijn.
Leernetwerk Catering

Leernetwerk Hout

In Nederland is hout nog een relatief onbekend bouwmateriaal. Toch is hout in veel opzichten dé speler op weg naar een duurzame en circulaire economie. Hoe geven we het gebruik van hout meer aandacht in het inkoopproces? Hoe krijgen we de voordelen van hout beter voor het voetlicht? En waar zit uw invloed als inkopende organisatie?
Leernetwerk Hout

Rob Klinkert van PWC
Rob Klinkert van PWC

Tijdens de dag zijn foto’s gemaakt. Bekijk de foto's  op spark.adobe.com

De leernetwerken worden gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord. Hiermee geeft de Rijksoverheid via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Klimaatenveloppe: impuls klimaatneutraal en circulair inkopen