Duurzame energie inkopen begint bij goed doordachte inkoopstrategie (Marktontmoeting Energie, 7 november 2019)

Toon pagina in menu

Een goed doordachte strategie is een essentieel uitgangspunt bij het inkopen van duurzame energie. Daarbij is het belangrijk na te denken over de rol die prijs speelt, de mogelijkheden die het verdelen van de aanbesteding in percelen biedt en de formulering van gunningscriteria.

Bepaal een inkoopstrategie

Het belangrijkste bij het inkoopproces van duurzame energie is om vooraf goed na te denken over wat u wilt bereiken en hoe u dit wilt bereiken. Bepaalt u vooraf duurzaamheidsdoelstellingen die u vervolgens via de inkoop van energie behaalt (de directe weg)? Of gaat u puur voor de laagste prijs en zet u het budget dat u op deze manier vrijspeelt, in voor verduurzamingsprojecten (de indirecte weg)? Wees u bewust van deze afweging; beide aanpakken hebben voor- en nadelen. Kiest u voor de indirecte weg dan heeft dat als risico dat eventuele financiële baten in de praktijk nogal eens in de algemene middelen verdwijnen. Dit voorkomen vergt een goede afstemming en ook politieke samenwerking binnen uw organisatie. Anderzijds is het zo dat hoe meer eisen u stelt, des te minder aanbieders bereid zijn een aanbieding te doen; een nadeel van de directe weg.

Gebruik percelen, zodat meer partijen kunnen meedingen

Het blijft een uitdaging in hoeverre u regionaliteit in uw aanbesteding kunt meenemen. Stel uw pakket van eisen en wensen in ieder geval zo samen dat zoveel mogelijk partijen kunnen meedingen. Het aanbesteden in percelen kan een toepasselijke tussenvorm zijn. De percelen worden hierbij verdeeld naar type gebruik (bijvoorbeeld ten behoeve van gemalen of straatverlichting). Ook kunt u hierbij op zoek gaan naar slimme combinaties om peak shaving (het terugdringen van piekmomenten in energieverbruik) op macroniveau te bereiken. Bijvoorbeeld door straatverlichting te combineren met kantoorverlichting of de opwek van zonnestroom te combineren met stroom voor scholen. Door vraag en aanbod slim te koppelen, voorkomt u pieken en dalen.

Vergelijk de duurzaamheidsscore van energieleveranciers

Welke gunningscriteria kunnen inkopende organisaties hanteren, zodat duurzame energieleveranciers een goede kans maken bij aanbestedingen? Het jaarlijkse onderzoek naar de duurzaamheid van alle stroomleveranciers van Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE, biedt goede aanknopingspunten.

Leer van de pilot Wetterskip Fryslân

Momenteel is het nog niet toegestaan om eigen opwek van energie en eigen consumptie afkomstig van verschillende locaties met elkaar te balanceren en te verrekenen. Het Wetterskip Fryslân voert een pilot uit naar mogelijkheden daartoe. Is de pilot succesvol, dan zou dat nieuwe perspectieven bieden bij uw inkoopstrategie. 

Over de marktontmoeting

Leernetwerk: Energie
Aantal deelnemers: 32
Bureau: Fit our Future

De leernetwerken worden gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord. Hiermee geeft de Rijksoverheid via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Klimaatenveloppe: impuls klimaatneutraal en circulair inkopen