Dialoog met markt essentieel voor creatieve oplossingen circulariteit GWW (Marktontmoeting GWW, 7 november 2019)

Toon pagina in menu

Circulair en klimaatneutraal aanbesteden is en blijft een samenspel tussen overheid en markt. Daarbij is een terugkerende vraag of de inkopende organisaties en de marktpartijen elkaar goed begrijpen. Alleen wanneer u echt met elkaar in gesprek gaat – en dat hoeft niet per se in een officiële marktconsultatie – komt u erachter hoe u creatieve oplossingen vindt om een impuls te geven aan meer circulariteit in aanbestedingen.

Zorg ervoor dat u elkaar begrijpt

Als opdrachtgevers en opdrachtnemers meer met elkaar in gesprek gaan, komt dit de aanbesteding van werken en diensten voor de GWW-sector ten goede. Dit houdt ook in dat u leveranciers van circulaire producten hierbij betrekt. Met elkaar in gesprek gaan en op deze manier wederzijds begrip creëren, kan door middel van marktconsultaties en -ontmoetingen. Methoden die ervaren worden als leuke vormen om met elkaar in contact te komen zijn lunchlezingen of zelfs job-coaching. Deze methoden maken het delen van successen makkelijker. Ook dat is nodig om elkaar beter te begrijpen.

Zoek massa

Marktpartijen geven aan dat op het gebied van circulariteit veel mogelijk is. Voor een klein project loont het echter vaak niet om circulaire producten te produceren. Daarvoor zijn de startkosten te hoog. Wanneer de marktpartijen, samen met de inkopende organisaties, op zoek gaan naar massa, zijn er wel kansen. De gemeente Breda heeft hiervan al een succesvol voorbeeld. Zij onderzoeken – samen met Tilburg, Bergen op Zoom en de provincie – of zij hun inkoopkracht kunnen bundelen en via gegarandeerde afname een impuls kunnen geven aan grootschaliger productie van biobased-materialen.

Een ander out-of-the-box idee is om de aanbesteding niet te koppelen aan een project, maar aan een marktpartij. Hiermee wordt het gemakkelijker voor de winnende marktpartij om grotere volumes van circulaire producten of toepassingen aan te bieden voor verschillende projecten. Daarmee creëert u automatisch de noodzakelijke massa.

Formuleer uw eisen zo scherp dat circulaire innovaties noodzakelijk zijn in de aanbesteding

U mag en moét eisen in uw aanbestedingen scherper maken. Alleen op die manier is het mogelijk om marktpartijen te dwingen om circulariteit toe te passen. Als de eisen juist beschreven zijn, komen de juiste inschrijvingen vanzelf. Dat kan bijvoorbeeld door te gunnen op Total Cost of Ownership (TCO). Hier wegen duurzame maatregelen en producten gedurende de gehele gebruiksperiode mee, en daarmee kunnen ze ondanks een hogere aankoopprijs op termijn juist voordeliger uitpakken.

Daarnaast is het een optie om een door de marktpartij op te stellen Plan van Aanpak te gebruiken als cijfermatige onderbouwing van de circulaire voordelen. In dit geval vraagt u bijvoorbeeld om een exacter overzicht van emissies gedurende de projectuitvoering, in plaats van om een totaalopgave. Op deze manier kunt u nauwkeuriger monitoren of de beloofde doelen behaald worden.

Ook is het mogelijk om een verplichte pilot in te zetten. Dat is vaak nodig om circulariteit verder te brengen. Aan zo’n pilot zit ook een risico: het kán immers mislukken. Bij het invoeren van een verplichte pilot zouden de inkopende organisaties de marktpartijen tegemoet kunnen komen door samen geld te reserveren en dit onder te brengen in een ‘faalverzekeringspot’.

Over de marktconsultatie

Leernetwerk: GWW
Aantal deelnemers: 33 (15 publieke opdrachtgevers, 18 marktpartijen)
Sprekers: 6 pitches: Martin Schönfeld – De Gilde Groep, Robby van den Broek – Roelofsgroep, Antal Hartman – Antea Groep, Leo Snel – GVB, Charlotte Pars – Prorail, Martijn Weening – Provincie Noord-Holland
Bureau: Tauw

Notitie met knelpunten

Bekijk de uitgebreide notitie met knelpunten en oplossingen

De leernetwerken worden gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord. Hiermee geeft de Rijksoverheid via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Klimaatenveloppe: impuls klimaatneutraal en circulair inkopen