Transitie duurzame mobiliteit vraagt om een dialoog tussen leveranciers en publieke opdrachtgevers (Marktontmoeting Zero Emissie Voertuigen, 7 november)

Toon pagina in menu

Hoe realiseren we een transitie naar duurzame mobiliteit met zero emissie voertuigen? Hiervoor is een actieve dialoog nodig tussen leveranciers en publieke opdrachtgevers, bleek bij de marktontmoeting zero emissie voertuigen. Tijdens deze bijeenkomst kregen marktpartijen meer inzicht in de vraag van aanbestedende diensten en kregen publieke opdrachtgevers meer duidelijkheid over de mogelijkheden van zero emissie voertuigen, nu en in de toekomst. Dit resulteerde in een goed gesprek met veel positieve energie waar hard gewerkt werd aan kansen en uitdagingen voor de toekomst.

Denk goed na over de benodigde laadinfrastructuur

Om slim te kunnen investeren in elektrisch vervoer, moet u een goed beeld hebben van de beschikbaarheid en de kosten van de laadinfrastructuur. Naast voldoende laadpunten en netcapaciteit, spelen ook de oplaadtijd en de actieradius van het voertuig een rol. Momenteel is er bij veel overheden nog geen duidelijk beleid op het gebied van snelladen. Gezamenlijk gebruik van laadinfrastructuur door overheden en private partijen is een mogelijkheid, maar wie neemt het voortouw? Hoe kiezen we een slimme locatie? En wat zijn de opties voor kostenreductie door vehicle-to-grid: het terug leveren van stroom uit de accu van de auto aan het net? Daarnaast is het overheidsbeleid een belangrijke factor in de investeringsbeslissing. Onduidelijk is bijvoorbeeld hoe lang de BPM-ontzegging voor zero emissie voertuigen blijft bestaan. Al deze aspecten spelen mee in een verantwoorde keuze voor een duurzame vervoersoplossing.

Ga actief de dialoog aan over zwaardere zero emissie voertuigen

Er is een beperkte beschikbaarheid van zwaardere zero emissie voertuigen die bijvoorbeeld worden gebruikt door waterschappen, de brandweer en reinigingsbedrijven. Fabrikanten van voertuigen en laadinfrastructuur willen graag samen met de uitvragende partijen in gesprek over de knelpunten, oplossingen en benodigde acties. Een actieve dialoog tussen aanbieders en inkopende organisaties kan helpen om sneller tot een passend, betaalbaar aanbod te komen.

Maak de gevolgen voor bedrijfsprocessen inzichtelijk

De overstap naar elektrisch vervoer vraagt om talloze bedrijfsmatige aanpassingen. De aanleg van nieuwe elektrotechnische installaties voor de laadplekken bij een gebouw bijvoorbeeld. Maar ook een nieuwe invulling van onderhoudscontracten voor het wagenpark. Er is nog weinig praktijkervaring met het gebruik van speciale zero emissie voertuigen op de langere termijn. Dat maakt het lastig om kostenposten zoals onderhoud goed in te schatten. Om inzicht te krijgen in de consequenties voor de totale organisatie is het nodig dat alle organisatieonderdelen hun ervaringen en kennis uitwisselen.

Volg innovaties op de voet

Welke energiebronnen en technieken hebben de meeste potentie? Helaas is er geen eenduidig antwoord op die vraag. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat vervoer op waterstof dé groene transportoplossing van de toekomst wordt. Dit is echter sterk afhankelijk van de toekomstige productie van voldoende groene waterstof en de toekomstige beschikbaarheid van genoeg zwaardere waterstofvoertuigen. Voorlopig zijn er nog weinig waterstoftankstations: eind 2020 zullen er naar verwachting vijftien van deze tankstations in gebruik zijn.

Talloze partijen houden zich bezig met dezelfde vragen en knelpunten. Van aanbieders van voertuigen en laadinfra, tot energieproducenten, netbeheerders en overheden. Via netwerkgroepen up-to-date blijven van alle ontwikkelingen is nodig om de juiste inkoopkeuzes te maken en op tijd in te haken op nieuwe ontwikkelingen. Zo zal dit leernetwerk bijvoorbeeld worden voortgezet in de vorm van een LinkedIn-groep, waarin deelnemers hun kennis en ervaringen gemakkelijk met elkaar kunnen delen.

Over de marktontmoeting

Leernetwerk: Zero Emissie Voertuigen.
Aantal deelnemers: 33 in totaal, waarvan 10 vanuit marktpartijen.
Sprekers: VanCampen, RAVO, DutchLease, StreetScooter, Allego, VDL Translift, Mobilyse.
Bureau: EVConsult.

De leernetwerken worden gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord. Hiermee geeft de Rijksoverheid via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Klimaatenveloppe: impuls klimaatneutraal en circulair inkopen