Verslag leernetwerkdag 1: Klimaatneutraal en circulair inkopen met daadkracht! - 4 april 2019

Toon pagina in menu

Er is al veel mogelijk op het gebied van klimaatneutraal en circulair inkopen. PIANOo en Rijkswaterstaat laten in leernetwerken zien hoe overheden hier morgen al mee aan de slag kunnen en moeten. In een reeks van 4 bijeenkomsten staat het leren van elkaar, experts en ervaringsdeskundigen centraal en worden praktische tools en ondersteuning geboden. (april 2019)

De eerste bijeenkomst stond in het teken van het thema Daadkracht. In de ochtend stelde filosoof en futuroloog Ruud Veltenaar waarom we klimaatproblemen niet langer voor ons uit kunnen schuiven en nú aan de slag moeten. Duurzaam ondernemer en lobbyist Marga Hoek inventariseerde de uitdagingen en hoe onbegrensde mogelijkheden verkend kunnen worden. Dagvoorzitter was Ellen Hoog Antink. U kunt de dag onder meer terug kijken in onderstaande video.

Specifieke leernetwerken

Het middagprogramma van de specifieke leernetwerken is ingevuld met presentaties, best practices, workshops, netwerken enzovoort. Bekijk de belangrijkste leerpunten en tips van deze eerste dag die per leernetwerk zijn samengevat.  

Leernetwerk Bouw

Circulair aanbesteden is een term die we steeds vaker horen in de bouw. Tegelijkertijd is het voor inkopende organisaties vaak zoeken naar een concrete invulling van dit begrip. Hoe worden circulaire ambities vertaald naar selectiecriteria en gunningscriteria? En welke contractvorm is het meest geschikt?
Leernetwerk Bouw

Leernetwerk GWW

Circulair en klimaatneutraal inkopen in de grond-, weg- en waterbouw (GWW): de ambities zijn hoog en de wil is er. In de praktijk blijkt het toch niet altijd even makkelijk. Hoe zorgt u ervoor dat ambities worden doorvertaald in de organisatie? En op welke manier richt u het proces in?
Leernetwerk GWW

Leernetwerk Energie

Wilt u slim CO2-reductie inkopen? Dan bieden de Trias Energetica, DBFMO en uitgaan van total cost of ownership een goed houvast. Albert Hulshoff van Fit our Future legt uit hoe inkopende partijen de hulpmiddelen kunnen inzetten.
Leernetwerk Energie

Leernetwerk Doelgroepenvervoer

Steeds meer organisaties willen de transitie naar een duurzaam wagenpark maken. Maar hoe je intern de krachten bundelt en de belangen op elkaar afstemt? Dat blijkt voor velen nog een pittige uitdaging.
Leernetwerk Doelgroepenvervoer

Leernetwerk Zero emissie voertuigen

Steeds meer organisaties willen de transitie naar een duurzaam wagenpark maken. Maar hoe je intern de krachten bundelt en de belangen op elkaar afstemt? Dat blijkt voor velen nog een pittige uitdaging.
Leernetwerk Zero emissie voertuigen

Leernetwerk Bedrijfskleding

Circulaire bedrijfskleding scoort hoog op de ladder van duurzame bedrijfsveranderingen. Meer nog dan milieuvriendelijk papier, plastic en ict. Maar hoe zet u als inkopende organisatie een inkooptraject van circulaire bedrijfskleding op?
Leernetwerk Bedrijfkleding

Leernetwerk Kantoorinrichting

Voor het werk van circulair inkopende organisaties van kantoorinrichting is een breed intern draagvlak essentieel. De overgang naar een circulair inkoopproces heeft immers consequenties voor de hele organisatie. Niet alleen krijgt iedere eindgebruiker ermee te maken. Ook diverse andere afdelingen moeten hun standaardprocessen aanpassen.
Leernetwerk Kantoorinrichting

De leernetwerken worden gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord. Hiermee geeft de Rijksoverheid via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Klimaatenveloppe: impuls klimaatneutraal en circulair inkopen