Verslag leernetwerkdag 2: Klimaatneutraal en circulair inkopen? Fix it! – 27 juni 2019

Toon pagina in menu

Op donderdag 27 juni 2019 stonden de leernetwerken in het teken van interne organisatievraagstukken die spelen bij klimaatneutraal en circulair inkopen. Samen met MVO-manager Carola Wijdoogen werd de cruciale rol van inkoop in de duurzame transitie verkend. Vervolgens maakten deelnemers een verdiepingsslag bij één van de 10 leernetwerken. Op deze pagina vindt u een overzicht van de leerpunten, een video-impressie en de foto’s.

Ochtendprogramma: Fix it!

In 8 workshops gaven verschillende organisaties een inkijkje in hoe zij interne uitdagingen “fixen”. Zo liet Gemeente Wageningen zien hoe zij intern draagvlak creëert op weg naar 100% circulair inkopen en vertelde de NS hoe zij door nieuwe samenwerkingen het voor elkaar kreeg om maar liefst 98% van de materialen uit de oude dubbeldekstreinen een nieuw leven te geven. Hieronder vindt u een korte video-impressie van de dag.

Leerpunten leernetwerken

Het middagprogramma van de leernetwerken was gevuld met presentaties, best practices en workshops. Bekijk per leernetwerk de belangrijkste tips en leerpunten.

Leernetwerk Bouw

Een belangrijk onderdeel van circulair aanbesteden is de vertaling van circulaire ambities naar de selectie- en gunningcriteria en verificatiesystemen. Er zijn verschillende handvatten voor het vaststellen van criteria. Ook zijn er diverse meetmethoden om aanbieders eerlijk te vergelijken en de prestaties van de gekozen leverancier te meten.
Leernetwerk Bouw

Leernetwerk GWW

Als inkopende organisatie kunt u behoorlijk wat invloed uitoefenen op de realisatie van meer circulariteit. Het is daarvoor echter wel belangrijk dat u tijdig aan tafel zit, ambities helpt te concretiseren en ervoor zorgt dat circulariteit top-of-mind blijft.
Leernetwerk GWW

Leernetwerk Energie

Uw eigen opwekking van duurzame energie inkopen? Om te komen tot offertes met een lagere CO2-voetafdruk begint u met een gedegen stakeholdersanalyse. Vervolgens kunt u verschillende handige tools toepassen.
Leernetwerk Energie

Leernetwerk Doelgroepenvervoer

Hoe krijgt u als aanbestedende partij het zero emissie doelgroepenvervoer goed van de grond? Onder meer door al in de voorbereidingsfase van een aanbesteding onderzoek doen naar de beschikbaarheid en dekkingsgraad van het huidige laadnetwerk. En door in de uitvoeringsfase minimumeisen en aanvullende gunningcriteria in te passen in het bestek en daarbij uit te gaan van maatwerk.
Leernetwerk Doelgroepenvervoer

Leernetwerk Zero emissie voertuigen

Bij de inkoop van zero emissie specialistische voertuigen is het belangrijk zelf kansen te creëren. Bijvoorbeeld door flexibiliteit in te bouwen in het eisenpakket en gelijktijdig met andere partijen aan te besteden.
Leernetwerk Zero emissie voertuigen

Leernetwerk Bedrijfskleding

Inkopende organisaties van bedrijfskleding kunnen hun voordeel doen met de voor het Rijk verplichte internationale sociale voorwaarden (ISV) en de afspraken uit het IMVO-convenant Duurzame Kleding en Textiel. Beide zijn belangrijke hulpmiddelen bij het opstellen van meer mvo-gerichte aanbestedingen.
Leernetwerk Bedrijfskleding

Leernetwerk Kantoorinrichting

Circulair aanbesteden vraagt om een open dialoog met de markt. Dat begint met een open marktverkenning. Kies vervolgens voor meetbare kwaliteit en overweeg een langetermijncontract. Daarnaast is het belangrijk om u kwetsbaar en open op te stellen en ruimte te bieden voor meerrichtingsverkeer.
Leernetwerk Kantoorinrichting

Leernetwerk Catering

Het circulair inkopen van catering vraagt om de nodige inventiviteit. Samenwerking binnen en buiten de organisatie, stevige ambities en een expertrol voor de cateraar zijn daarbij cruciaal.
Leernetwerk Catering

Leernetwerk Hout

Duurzaam hout is een kansrijk materiaal in de circulaire economie en verdient een prominente plek in het inkoopproces. Wel zijn er nog de nodige knelpunten. Hoe weet u zeker of hout duurzaam geproduceerd is? Wat is hierop uw invloed als inkopende organisatie? En hoe zit het met lokaal, hergebruikt en geïmporteerd hout?
Leernetwerk Hout

Leernetwerk Adviesdiensten

De duurzame inkoop van adviesdiensten is relatief onontgonnen terrein. Wat is het laaghangend fruit? En hoe vertaalt u Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) doelen bij dit soort aanbestedingen?
Leernetwerk Adviesdiensten

Ilse van Eekeren, NS
Ilse van Eekeren, NS

Tijdens de dag zijn foto’s gemaakt. Bekijk de foto's  op spark.adobe.com

De leernetwerken worden gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord. Hiermee geeft de Rijksoverheid via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Klimaatenveloppe: impuls klimaatneutraal en circulair inkopen