Expertondersteuning klimaatneutraal en circulair inkopen

Toon pagina in menu

De Rijksoverheid investeert in de ondersteuning en kennisverspreiding op gebied van klimaatneutraal en circulair inkopen door overheden met expertondersteuning en een Vragenloket Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI).

Veel organisaties in het publieke domein zien kansen op het gebied van klimaatneutraal en circulair inkopen, maar hebben nog onvoldoende kennis of ervaring met het onderwerp.

Expertondersteuning decentrale overheden en ZBO’s

Decentrale overheden, samenwerkingsverbanden van overheden en ZBO’s kunnen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een aanvraag doen voor expertondersteuning op gebied van klimaatneutraal en circulair inkopen.

De ondersteuning is voor concrete aanbestedingen en inkooptrajecten die in 2019 een duwtje in de rug kunnen gebruiken om effectiever klimaatneutraal of circulair in te kopen. U kunt hierbij denken aan specifieke duurzaamheidskennis, begeleiding van een marktconsultatie, het opstellen van een beoordelingssystematiek, het toepassen van het Ambitieweb of het uitvoeren van een Life Cycle Analysis (LCA).

Aanvragen

Projecten die hiervoor in aanraking komen zijn met name van productgroepen waar relatief veel grondstoffen en/of CO2-reductie te verwachten is, zoals energie, catering, gebouwen, grond-, weg- en waterbouw, ICT, kantoorinrichting, vervoer en bedrijfskleding.

Vanaf medio maart vindt u hier meer informatie over hoe u een aanvraag kan indienen. Tot die tijd kunt u met vragen over deze ondersteuning terecht bij @email.

Vragen over MVI

Heeft u als aanbestedende dienst vragen over MVI of beleidsthema's als duurzaamheid of social return? Het Vragenloket van PIANOo beantwoordt vragen over inkopen en aanbesteden gesteld door aanbestedende diensten.

Stel uw vraag via ons contactformulier of mail naar @email