3. Overweeg een marktonderzoek

Toon pagina in menu

Voordat u een opdracht uitzet analyseert u zelf hoe de markt eruit ziet, welke spelers er zijn en welke duurzame producten of diensten er zijn. Ook bepaalt u de positie van uw inkooporganisatie ten opzichte van de marktpartijen. Na uw eigen analyse kunt u de markt op een passende manier betrekken.

Marktanalyse

Het is belangrijk een idee te krijgen van de relatieve positie van uw inkooporganisatie ten opzichte van de leveranciers. U kunt daarbij gebruik maken van de inkoopportfolio-analyse van Kraljic . De positie van de potentiële leveranciers in de matrix heeft invloed op de mogelijkheden die er zijn om eisen te stellen aan duurzaamheid. In een 'partnership'-benadering bij strategische producten kan MVI integraal onderdeel van de agenda zijn en meegenomen worden in audits. Bij routineproducten kan de focus meer liggen op keurmerken of andere aantoonbare richtlijnen. De duurzaamheidseisen en wensen beïnvloeden op hun beurt ook weer de positie in de matrix. Het stellen van hoge specifieke eisen kan ertoe leiden dat het leveranciersbestand krimpt en het toeleveringsrisico toeneemt. Op een hoger abstractieniveau specificeren kan daarentegen weer leiden tot een groter leverancierspotentieel en nieuwe mogelijkheden.

Meer informatie: Belang voor organisatie analyseren (Kraljic-matrix)

Marktonderzoek

Op basis van uw eigen kennis van de markt en de analyse die u heeft gemaakt, kan het zijn dat u de behoefte voelt om de markt actiever te betrekken door middel van een marktverkenning of marktconsultatie.

U kunt bijvoorbeeld de volgende doelstellingen hebben:

  • Controleren of uw uitvraag proportioneel is.
  • Meer inzicht verkrijgen in de duurzaamheidsontwikkelingen in de sector.
  • Verkennen of een eis van 5% social return haalbaar is in een specifieke sector zonder dat er verdringing plaatsvindt.
  • Onderzoeken of de minimumeis die u in de markt wil zetten voldoende ambitieus maar tegelijkertijd wel haalbaar is. Bijvoorbeeld de eis dat handdoeken bestaan uit ten minste 80% gerecyclede vezels.
  • Onderzoeken of er marktpartijen zijn die een innovatieve oplossing kunnen bieden voor uw mobiliteitsvraagstuk.
  • Onderzoeken of er biobased of circulaire oplossingen beschikbaar zijn voor de aanbesteding die u in de markt wil zetten.

Terug naar de MVI-Checklist