Aan de slag met social return

Toon pagina in menu

Publieke opdrachtgevers kunnen bij het verstrekken van opdrachten sociale aspecten hierin meenemen. Dit wordt ook wel Social Return on Investment (SRoI) genoemd. Een manier voor publieke opdrachtgevers om de opdrachtnemer te stimuleren of verplichten kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. In de praktijk passen publieke opdrachtgevers social return op verschillende manieren toe.  Het thema is dan ook volop in ontwikkeling.

Social return in de aanbesteding

Social return kan in de aanbesteding op verschillende manieren worden opgenomen: als minimumeis, (sub)gunningscriterium en/of als bijzondere uitvoeringsvoorwaarden. Daarnaast zijn er nog andere manieren om sociaal in te kopen, zoals de voorbehouden opdracht of de percelenregeling.

Social return in de aanbesteding

Social return in de praktijk

In de praktijk zijn er verschillende vormen waarop social return wordt toegepast. Om als organisatie (zoals het Rijk en andere overheden) in te kopen met sociale impact zijn er een aantal punten om rekening mee te houden, zoals het structureel borgen van social return middels een effectief en eenduidig beleidskader, het vooraf bepalen in welke opdrachten u social return wilt inzetten en het na gunning concrete invulling geven aan de verplichting middels werkafspraken.

Social return in de praktijk

Door naar: Social return toegelicht